Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Babice (obec) [8660]Babice se nachází ve Středočeském kraji v okrese Praha - východ uprostřed nádherné přírody v nadmořské výšce 384 metrů nad mořem a žije zde asi 429 obyvatel.

Nejstarší historie obce není doposud zcela přesně známa. Od roku 1312 až do husitské revoluce byli pány Uhříněvsi a tedy i Babic johanité z komendy u Panny Marie na Malé straně v Praze . Další písemná zmínka o Babicích pochází z roku 1381. Místní správa se nevyvíjela , což dokládá i absence jakéhokoliv vrchnostenského sídla. Vždy náležely pod správu jiných panství a velkostatků. V roce 1436 postoupil císař Zikmund tento majetek svému podkomořímu Janovi z Kunvaldu. Od Janových synů, Dražických z Kunvaldu koupilo panství Staré město pražské , které jej však vlastnilo jen do roku 1547. Ferdinand I. Pražanům majetek Uhříněves za účast na odboji zkonfiskoval. Prodal jej roku 1550 Hanušovi Renšperágovi z Renšperka a Drškovic . Jeho syn Ferdinand Rešperág pak prodal panství roku 1579 Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic a jejich rod držel panství do roku 1621, kdy jej převzal, tehdy ještě poručík, Albrecht z Valdštejna, aby jej o rok později prodal knížeti Karlu z Lichtenštejna. Lichtenštejnové vládli uhříněvským a tím i babickým majetkem do konce feudalismu, do zrušení patrimoniální správy.

Babice, Velké i Malé byly nepřetržitě po celou dobu patrimoniální správy součástí církevního řádového panství Uhříněves. V obci existovala vrchnostenská palírna, hostinec a poplužní dvůr.

Ve 20. letech 20. století se stávají Babice jednou z rekreačních oblastí pražské malé a střední buržoasie, která si zde začala budovat svá rekreační sídla. Hospodářská krize tento vývoj přerušila a v původní podobě nebyl nikdy obnoven.

Po II. světové válce dochází k budování nových rekreačních objektů a k masovému rozšíření chataření. V dalších letech dochází k citelnému úbytku obyvatel , kteří odchází do Prahy a Říčan z bytových a pracovních důvodů . Úbytek byl zastaven až v roce 1992, kdy byla řada pozemků vyčleněna pro stavbu rodinných domků.

Na jihozápad od obce se nacházela nyní již zaniklá ves Janovičky a tvrz Božešice. V současné době je tam archeologické naleziště.

Známá soukromá škola kolejního typu Gymnazium Open Gate - Boarding School je právě v Babicích.

Obcí prochází cyklotrasa č. 0031 Babice - Voděradské bučiny a červená turistická značka z Říčan.

Dne 5. prosince 2005 byl Parlamentem České republiky Babicím udělen znak a vlajka.

Znak obce : V modro - zaleně šikmo děleném štítě zlatý korunovaný drak s červenou zbrojí, pod ním v zeleném poli stříbrný maltézský kříž.

Význam symbolů: Zlatý korunovaný drak pochází z erbu podkomořího Jana z Kunvaldu , osmihrotý kříž náleží johanitům, tinktury červená a zlatá byly převzaty z rodového erbu Lichtenštejnů. Modrá barva pochází z erbu Dražických z Kunvaldu a v obecné rovině symbolizuje obcí protékající potok . Zelená je pak barvou zemědělství a lesů.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Babice nad Svitavou (obec) Brno-venkov
obec, osada Babice u Rosic (obec) Brno-venkov
obec, osada Babice (obec) Prachatice
obec, osada Babice (obec) Hradec Králové
obec, osada Babice (obec) Olomouc
obec, osada Babice (obec) Třebíč
obec, osada Babice (obec) Uherské Hradiště
obec, osada Babice (obec) Praha-východ
obec, osada Malé Babice (osada) Hradec Králové(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)