Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Nezbavětice (obec) [8526]První zmínka o Nezbavěticích se datuje poměrně pozdě, a to k roku 1379. Původní jméno obce "Osada lidí Nezbavětových", jinak také nevykoupených, bylo odvozeno od osobního jména Nezbavěta.

        Prvním doloženým vlastníkem části obce byl roku 1379 Heřman z Litic, který zde rovněž nechal zbudovat hrad Lopatu. Roku 1381 získal část Nezbavětic Kolvín z Kolvína jako odúmrť po Jindřichu z Nezvěstic. Druhá část obce v té době patřila jinému Jindřichovi, který později všechen svůj majetek, který mu byl v obci připsán, předal jistému Otíkovi ze Šlovic jménem Hoika ze Šťáhlav. V roce 1433 měla na vsi Nezbavětice zapsáno 100 kop grošů českých paní Dorota, manželka Markvarta z Jenišova, měšťka pražská, které zdědila po svém prvním manželu Matěji z Nezbavětic.

        Kolem roku 1500 se obec stala součástí panství Šťáhlavského. V té době patřilo Šťáhlavské panství Dorysovcům z Dorysova. Roku 1539 pak odkoupil toto panství Jiřík Kokořovec z Kokořova. V roce 1705 bylo prodáno Nebílovské panství a roku 1710 byly prodány rovněž Šťáhlavy. Držiteli panství se stali Černínové. V roce 1816 umírá bezdětný poslední z Černínů Vojtěch, po něm získává panství Šťáhlavské Kristián Valdštejn. Nezbavětice byly v té době "přifařeny" a "přiškoleny" ku Chválenicím. 

        V roce 1689 byla v obci 1 hospoda a žilo zde celkem 10 sedláků a 1 chalupník. Některá jména rodů ze zdejších usedlostí byla v obci zaznamenána již od roku 1609 a vyskytují se zde až do současnosti, celkem tedy 400 let.

        Po třicetileté válce žilo v obci 28 lidí a v roce 1829 již 229 obyvatel. Do roku 1900 se počet usedlíků zvýšil na 300. Od této doby se počet obyvatel snižoval až na dnešních 177.

        V Nezbavěticích byla většina statků vystavěna v barokním stylu, do dnešních dnů se však původní architektura nedochovala.

        Elektřina byla v obci zavedena roku 1925 a velkou měrou přispěla k rozvoji práce především v zemědělství.

        Pomník padlým z 1. světové války byl na návsi postaven v roce 1924. V roce 1895 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů, který byl ve středu zájmu obyvatel celé obce. Tento spolek zůstal činným až dodnes.

        Hřbitov byl v obci vystavěn v roce 1940, do té doby se pochovávalo u kostela ve Chválenicích.

        V roce 1946 byl postaven na místním hřbitově pomník obětem 2. světové války. Tento památník byl odhalen 28. října roku 1946.

        V roce 1948 se začala stavět silnice procházející obcí ze směru od Šťáhlav směrem ke Chválenicím. Koncem srpna v roce 1952 bylo v obci po velkém nátlaku KSČ založeno Jednotné zemědělské družstvo. Celý týden před založením družstva byl v obci týden strachu. V úterý tohoto týdne zatkly státní orgány pana Hacha Václava z č.p.18, který v té době vlastnil 30 ha půdy. Až do soboty, každý den, chodili po vsi a hledali zrádce, kontrolovali stavy dobytka a byli tak postrachem pro zdejší obyvatele. V sobotu byl zatčen další rolník z obce - Tolar František. V pondělí na to byla svolána schůze, kde všichni obyvatelé ze strachu podepsali přihlášky do družstva. 

        Pan Hach byl odsouzen bezdůvodně na 7 měsíců do vězení a ve svých 64 letech byl z obce násilně vystěhován k Pardubicím. Jeho majetek propadl státu.

        Začátkem června roku 1953 byla provedena měnová reforma. Měnilo se 1 ku 50 korunám. Koncem roku 1959 nastalo sloučení Zemědělských družstev a obce se Šťáhlavy. Tímto aktem obec Nezbavětice definitivně zanikla. Obnovena byla až v roce 1994, kdy se od 1. června stala samostatnou obcí.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Nezbavětice (obec) Plzeň-město(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)