Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Šabina (obec) [8429]Nejstarší osídlení oblasti pochází již z pravěku (střední doba kamenná), což dokládají archeologické nálezy objevené v Šabině. Jednalo se o několik kusů čepelí. Soustavné osídlení zdejšího katastru je předpokládáno od doby příchodu Slovanů. První písemná zmínka o obci se vyskytuje v listině z 27. července 1309, v níž Eckhard Nothaft povrzuje, že nemá žádných práv ve vsích Šabina (Scheyben) a Chlumek, patřících klášteru ve Valdsasích. Dle obecně přijímaného názoru Rudolfa Fischera je název vsi původem slovanský, odvozený od osobního jména Žába tj. majetek člověka jménem Žába,  tedy  Žábův  dvorec. Teprve později v rámci německé kolonizace zřejmě došlo k připodobnění jména německému slovu Scheibe, které znamenalo kruh, či kolo.V katastrálních mapách je dochována  řada  pomístních  názvů  polí  (Bäumlackerl,  Lamacker,  Phalterflur), luk (Brunnwiese) i lesa (Schabner Wald). Od toho pak pochází dnešní český tvar Šabina, jenž se poprvé objevuje v písemných pramenech roku 1651 a úředně se začal využívat až od roku 1923.  Koncem  12.  století  v době  dočasné  vlády  říšského  panovníka  v tehdejším Sedlecku (po brzkém přenesení sídla správy na hrad Loket nazývaném Loketsku) získal  v  naší oblasti  značný  pozemkový  majetek  cisterciácký  klášter  ve Valdsasích  (Waldsassen)  v dnešním  Německu.  Jednalo  se  zejména  o  lubský  újezd a oblast kolem Chodova, klášter toto území společně s více činiteli, např. chebskými ministeriály, kolonizoval. Pro dějiny Čech bylo významné usídlení mnichů z Valdsas v prvním klášteře tohoto řádu u nás v Sedlci (1142) a po- zději po nezdařeném založení v jiném místě v Oseku (1199). Lze se domnívat, že nejpozději ve 13. či na počátku 14. století šedí mniši hospodařili i v Šabině.  V písemných pramenech se ves objevuje poprvé v roce 1309. V listině z 27. 7. 1309, v níž  se  dohodl  pan  Eckhard,  syn  mocného  Albrechta  Nothafta  z Falknova (Sokolova),  s valdsaskými  řeholníky  o  vlastnictví  řady  lokalit,  jmenovaný uznal, že Nothaftové nemají žádná práva ke klášterním vesnicím (villae) Šabina a  Chlumek  (býv.  Perglas).  Po zrušení poddanství byla Šabina nejprve v letech 1850 až 1879 součástí obce Dolní Rychnov, následujících deset let přináležela k obci Tisová. Od roku 1889 je samostatnou obcí (s výjimkou let 1960 až 1990, kdy byla začleněna pod obec Libavské Údolí).


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Šabina (obec) Sokolov(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)