Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Ústecký kraj » okres Děčín » přehrada, rybník, jezero » Světlík - Světlík (rybník)

Světlík - Světlík (rybník) [837]

Přírodní rezervace (PR)

Rybník Světlík - U zaniklé osady Světlík je velký stejnojmenný rybník, který dříve sloužil rekreaci a od roku 1995 je chráněným hnízdištěm vodního ptactva. Žijí zde většinou stejné druhy jako na nedalekém Velkém rybníku. Nejvýznamnějším druhem, který zde hnízdí, je jeřáb popelavý, občas můžeme spatřit i orla mořského, luňáka červeného a čápa černého i bílého. Běžně se vyskytuje potápka velká, kachna divoká, polák chocholačka, volavka popelavá, moták pochop, rákosník obecný nebo strnad rákosní, na loukách v okolí hnízdí například bekasina otavní, linduška luční a bramborníček hnědý. V 1. polovině 20. století se v severozápadní části rezervace těžila rašelina a dodnes jsou tu proto patrné odvodňovací kanály a malé vodní nádrže, u nichž žije například ještěrka živorodá a skokan ostronosý. Na zdejší mokřady je také vázaná velmi vzácná vážka jasnoskvrnná nebo šídlo sítinové. Přírodní rezervace zahrnuje také přilehlé mokřadní louky a rašeliniště s výskytem chráněných rostlin. Roste tu například prha chlumní, bublinatka obecná, suchopýr úzkolistý, halucha vodní a zábělník bahenní, v minulosti zde byl zjištěn i výskyt masožravé rosnatky okrouhlolisté.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)