Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Dubí (město) [8346]Město Dubí leží na úpatí Krušných hor, je známo jako lázeňské středisko s rozvíjející se turistickou infrastrukturou a místo s nejseverněji položenou benátskou architekturou v Evropě, kterou reprezentuje kostel Panny Marie. Nejvýznamnějším podnikem je Český porcelán, a.s., kde se vyrábí světoznámý „Cibulák". Ve městě je několik velkých podniků zabývajících se sklářskou výrobou.

Části obce - 7: Dubí, Běhánky, Bystřice, Drahůnky, Cínovec, Mstišov, Pozorka.

Počet obyvatel obce: 7.885

Rozloha obce: 33 km2

Připojením dříve samostatných obcí Bystřice, Běhánky, Drahůnky a Pozorka k Dubí, byl v roce 1960 vytvořen nový územní a správní celek Město Dubí. Ten byl dále v roce 1980 rozšířen o hraniční obec Cínovec a přilehlou obec Mstišov, čímž byl vytvořen rozsáhlý územní samosprávný celek s devíti tisíci obyvateli, rozkládající se od státní hranice s Německem až po katastrální území okresního města Teplice na ploše 33 km2.

V návaznosti na historický vývoj kmenové obce Dubí získalo město sice v roce 1966 statut lázeňského místa, avšak posílení lázeňského rázu města naráželo na značné problémy hlavně z důvodu místního rozvinutého průmyslu a ložiskovým zásobám hnědého uhlí, které se nacházejí pod větší částí města.

Právě rozsáhlé představy o budoucím rozvoji povrchového hnědouhelného hornictví v dobývacím prostoru Proboštov vedly k vyhlášení stavební uzávěry pro převážnou a rozhodující část města.

Právě tato stavební uzávěra na dlouhá desetiletí absolutně zablokovala veškeré aktivity týkající se rozvoje a vývoje města, stejně jako jeho údržby a obnovy. Z výše uvedených důvodů pak nadřízené orgány státní správy nedaly souhlas k vypracování komplexní územně plánovací dokumentace, která by mohla být zásadním podkladem pro cílený rozhodovací proces v oblasti místní samosprávy a výkonu státní správy.

Rozvoj města se proto po dlouhé období vyvíjel víceméně chaoticky a nekoncepčně formou jednotlivých nenavazujících akcí a iniciativ, při nichž vznikaly dnes často kritizované "pomníky" minulosti. Na základě jednání vedení města s GŘ SHD Most se podařilo projednat drobné ústupky ve vyhlášené stavební uzávěře.

Díky tomu se podařilo koncepčně připravit a průběžně zrealizovat pro město významné akce v oblasti inženýrských liniových staveb - plynofikace a kanalizace rozhodujících částí města.

Po zrušení stavební uzávěry v roce 1990 stálo město Dubí před problémem jak nejen racionálně a cíleně přistoupit k obnově, ale také jak připravit a naplňovat koncepční program jeho rozvoje a budoucího vývoje. Pro tyto kroky bylo nezbytné urychleně připravit podklady pro zpracování chybějící územně plánovací dokumentace a zároveň definovat představy samosprávy (rada, zastupitelstvo, komise), s kterými předstoupí před širokou veřejnost a se zpracovanými připomínkami předá tento podklad jako názorovou hladinu zhotoviteli územního plánu.

Vypracováním doposud absentujícího územně-plánovacího dokumentu pak město Dubí získalo zásadní podklad pro koncepční vývoj a rozvoj města a dokument pro cílený rozhodovací proces orgánů samosprávy a státní správy, který byl přijat v září 2008.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
město, městys Dubí (město) Teplice(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)