Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Huštěnovice (obec) [8203]Obec Huštěnovice je stará zemědělská a dříve známá chovatelská obec. Leží na rovině v údolí řeky Moravy v severní části moravského Slovácka, 5 km severně od okresního města Uherské Hradiště na vrstevnici 181,5 a výše.

Archeologické nálezy potvrzují sídliště starých Slovanů, který uzavíral okruh kmenového hradiska Veligradu. Z nálezů víme, že obyvatelé se v té době zabývali zpracováním vlny, lnu a tkaním látek. Živili se lovem zvěře, pastevectvím a rybářstvím.

Huštěnovice na počátku druhého tisíciletí nebyly na nynějším místě, ale v trati zvané Huštěnůvky.   Původní obec byla založena podle staré slovanské tradice na vyvýšenině hrazené vodou a bažinami. K opuštění staré osady a k založení osady na nynějším místě došlo v letech 1261 - 1320  z  neznámých důvodů.

Dominantou obce je kostel sv. Anny, postavený v letech 1873 – 1877 jako novogotická, jednolodní, obdélníková stavba s nižším obdélným presbytářem a symetrickými bočními prostorami. Štíhlá, 39,82 m vysoká hranolovitá věž v hlavním průčelí je ukončena věžní bání. Pro své umělecké a architektonické hodnoty byl kostel v roce 1995 prohlášen za kulturní památku. Například  malba je  původní,  z 19.století.

Za zmínku stojí také přírodní a technická památka  Baťův kanál a   přilehlá naučná stezka Fífart, která se nachází v katastru obce.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Huštěnovice (obec) Uherské Hradiště(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)