Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Vysočina » okres Žďár nad Sázavou » město, městys » Nové Město na Moravě (město)

Nové Město na Moravě (město) [8088]Nové Město na Moravě bylo založeno okolo roku 1250 zakladatelem cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou Bočkem z Obřan. První písemná zpráva je z roku 1267, tehdy nesla založená osada název Bočkanov. Na listině krále Václava II. z roku 1293 je již nazýváno Nova Civitas.

V historii města se vystřídalo několik období rozkvětu a úpadku. Nejdůležitějšími vlastníky byli páni z Lipé, páni z Pernštejna, Vilém Dubský z Třebomyslic, Dietrichštejnové, Kratzerové a nakonec Nadační ústav šlechtičen "Mariánská škola" v Brně. Za kardinála Františka z Dietrichštejna bylo Nové Město v roce 1635 povýšeno na město. Nové Město na Moravě je zajímavé i svými historickými a kulturními památkami. Zachovalé historické jádro města tvoří městskou památkovou zónu. Nejstarší památkou je zde katolický kostel sv. Kunhuty na Vratislavově náměstí. Jeho gotický presbytář pochází ze 14. století. Asi v polovině 15. století byla k němu přistavěna chrámová loď s vymalbou trámového stropu. V roce 1499 byl kostel doplněn o zvonici, která byla roku 1592 přestavěna na věž. Po velkém požáru města v roce 1723 vyhořel i kostel a proto byla v roce 1725 nově zaklenuta loď. V roce 1739 byla na jižní straně přistavěna nová sakristie a stará na severní straně byla přeměněna na tzv. Černou kapli. V roce 1801 byl zrušen hřbitov okolo kostela. Nový vzhled dostal kostel v letech 1928 - 1929, kdy byl uvnitř i vně vyzdoben sgrafity novoměstského rodáka akademického malíře Karla Němce (1879-1960). Do kostela se dříve pochovávaly význačné osoby. V předsíni kostela je vsazen do zdi náhrobní kámen manželky úředníka Želechovského ze Želechova (1606), v kryptě pod kněžištěm jsou pochováni někteří příslušníci rodu Dubských a Kratzerů. Při rekonstrukci kostela v 90.letech, došlo k odhalení fresek v Černé kapli, jež velmi sugestivně znázorňují cestu duše člověka - nebe, očistec, ráj, peklo,...

O hřbitovním kostele Nanebevzetí Panny Marie je nejstarší zpráva z roku 1596. V roce 1749 byl kostel o 6 m prodloužen. Při opravě v roce 1930 byl vyzdoben sgrafitem sv. Václava od Karla Němce. Pod presbytářem je krypta.

Po vydání tolerančního patentu v roce 1781 byla v Novém Městě vystavěna v roce 1784 evangelická modlitebna, která stála na dnešním Komenského náměstí. Vedle ní byla v roce 1823 přistavěna fara. Za tehdejší modlitebnou byl v letech 1896 - 1898 postaven nový evangelický kostel v novorenesančním slohu. Na místě zbořené modlitebny byla později (1920) postavena bysta J. A. Komenského od sochaře J. Pelikána.

Pravděpodobně ještě za nadvlády Pernštejnů (brzy po polovině 16. století) byl v Novém Městě postaven nevelký renesanční zámeček. Po roce 1588 byl Vilémem Dubským stavebně upraven tak, aby mohl sloužit jako jeho trvalé sídlo. Při požáru města v roce 1723 vyhořel i zámek. Ten značně zpustl, než byl v roce 1745 barokně přestavěn a rozšířen. Dnešní podoba zámku je v podstatě z roku 1874, kdy byl upraven v novorenesančním stylu. V zámku dnes sídlí Horácká galerie.

Bývalá renesanční radnice byla přestavěna v roce 1555 ze dvou měšťanských domů na horním náměstí. Poschodí radnice bylo vystavěno po požáru v roce 1723. V průčelí je vsazen kámen s vročením 1555 a zubří hlavou. Čelní fasáda je vyzdobena sgrafitem Karla Němce z roku 1938. V budově je umístěno Horácké muzeum.

V roce 1608 byla z domu č. 121 vedle fary zřízena stará škola. Školu dal postavit úředník novoměstského panství Antonín Želechovský ze Želechova. Tuto skutečnost sděluje pamětní deska na domě. Starou školu nahradila nová škola postavená opodál v letech 1876 - 1879. V roce 1894 byla v Novém Městě zřízena reálka, nová budova pro ni však byla dostavěna až v roce 1901. Dnes je to Gymnázium národního umělce Vincence Makovského.

Z druhé poloviny 15. století jsou písemné zprávy o železném hamru v Novém Městě na Moravě, který býval na č. 20 zvaném "Peklo".

Nové Město na Moravě je také dějištěm podružské rebelie v roce 1791 a helvetské rebelie v letech 1796 -1797.

Východně od Nového Města na Moravě bývala zaniklá vesnice Mnichov, dnes po ní zůstaly jen místní názvy lesa Michovy a Michovské hory. První zprávy o vsi jsou známy z konce 15. století, v roce 1588 je uváděna již jako pustá osada.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
město, městys Nové Město na Moravě (město) Žďár nad Sázavou(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)