Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Blízkov (obec) [8012]První písemná zmínka o Blízkově se uvádí roku 1298, kdy po Svatodušních svátcích 29. května král Václav II. Se svolením olomouckého biskupa Dětřicha založil proboštství řádu sv. Benedikta pro 6 bratří a probošta v Měříme a nadal je značnými statky, podřídiv je třebíčskému klášteru. Mezi původními statky byl též Měřín s dvorem, Blízkov, Dědkov a dalších 16 obcí v okolí.

Uvedené skutečnosti nás vedou k úvaze, že Blízkov mohl vzniknout někdy ve 13. století, jako jiné osady v okolí, během tzv. velké kolonizace. Do těchto dob vkládáme také založení a vybudování Horního rybníka, jako nepostradatelnou zásobárnu vody. Dalších 100 let, až do roku 1399, zde máme informační vakuum, kdy ani zmínkou, nebo náznakem nevíme nic co se dělo v Blízkově. Teprve v roce 1399 je zmínka ve starých letopisech, že t. r. stala se úmluva mezi Markétkou, vdovou po Filipovi, blízkovském rychtáři. Z této jednoduché poznámky se tedy dovídáme, že již v tomto roce měl Blízkov svého rychtáře. Teprve 16. století nám dává vzdálený pohled na některé dílčí majetkové poměry. Jan z Pernštejna roku 1547 potvrdil „ právo odúmrtí“ tj. „ každý kšeftovati mohl se svým majetkem, jak mu libo“.

Roku 1577 Vratislav z Pernštejna prodal a vložil v zemské desky Janu st. Stráneckému ze Stránce městečko Měřín s kostelním podacím, s platem z pivovaru, ves Blízkov s rychtou a další vsi. 1579 Jan st. Stránecký ze Stránce přenechal větší část majetku a to i ves Blízkov jeho bratrům Janovi a Rafaelovi Chroustenským z Malovar a Chroustevnic na Rudolci. Po bitvě na Bílé hoře v. r. 1621 všechen zdejší majetek byl prodán Rombaldovi hr. Collaltovi a to až do roku 1945.

Až do zrušení roboty v roce 1848 byl Blízkov jakož i jiné okolní obce spravován černickou vrchností prostřednictvím rychtářů a jiných vybraných úředníků. Koncem 50. let 19.století se prosadil systém jehož nejnižší jednotkou byla samospráva obce a nad ní politický okres v čele s okresním hejtmanem. Vedle státní správy řízené vídeňskou vládou působila zde samospráva, kterou volili ti, kdo platili daně větší než stanovené minimum.

Z obecních voleb víme jen to, že ještě před vypuknutím první sv. války v roce 1914 proběhla v Blízkově a Dědkově nová volba obecního zastupitelstva se starostou Josefem Králem, který byl zvolen po třetí.Po roce 1939 přichází nové změny i nová germanizace společnosti. Úloha obecních úřadů v době válečných let silně vzrostla.

5. dubna 1945 zaniká institut obecního zastupitelstva a starostů, jenž je nahrazen národními výbory. Předsedou byl zvolen Jan Kujal.

Blízkov byl od roku 1850 až do roku 1973 samostatnou obcí. Při administrativní integraci obcí v roce 1973 bez souhlasu místních obyvatel byl připojen pod správu obce Měřín. Revoluční rok 1989 a 1990 přinesl mnoho změn a zvratů. Obec Blízkov se opět stala samostatnou. Občané si na veřejné schůzi dne 26. srpna 1990 zvolili prozatímní nový občanský výbor. 6. prosince 1990 byla zvolen starosta a zastupitelstvo obce.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Blízkov (obec) Žďár nad Sázavou(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)