Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Zlínský kraj » okres Vsetín » obec, část obce (osada) » Prostřední Bečva (obec)

Prostřední Bečva (obec) [7987]Obec vznikla zřejmě na přelomu 16. a 17. století pasekářskou kolonizací postupující od Rožnova. Jednotlivé pasekářské usedlosti vznikaly na území Prostřední Bečvy od 16. století. Byla napadána loupeživými tlupami z Uher, proto tu byla také část portášského sboru.Jako samostatná obec se ale Prostřední Bečva ustavila až počátkem 18. století. Název Prostřední Bečva „Mitter Becžwa” se poprvé objevuje v r. 1717.obdobně v roce 1846 jako „Mittel Betschwa”, „Prostřednj Beczwa”.Ves byla pojmenována po toku řeky Bečvy a rozlišena je pouze přívlastkem od ostatních dvou Bečev (Horní a Dolní). Historické prameny uvádějí, že v roce 1640 zde žilo okolo 100 Valachů. V roce 1790 zde bylo napočítáno již 100 domků a 950 lidí. V roce 1775 bylo v Prostřední Bečvě fojtství, k němuž patřil moučný mlýn a mlýnek na kaši.   Před rokem 1732 náleželi obyvatelé z území dnešní Prostřední Bečvy k rožnovskému kostelu. Po dostavbě kostela na Hutisku (1732) tam byla přifařena i Prostřední Bečva. V roce 1900 zde bylo 1619 katolíků, 6 evangelíků augšpurského a 47 helvétského vyznání a 6 židů. Na území Bečvy byly 3 kříže, boží muka a kaplička.Obec měla vždy převážně zemědělský charakter. Hlavním zaměstnáním obyvatel bylo pasekaření, pastva dobytka a práce v panských lesích. Možnosti obživy se rozšířily v první polovině 18. století, kdy byla do Prostřední Bečvy přemístěna z Hutiska sklářská huť. Huť se později po vyčerpání dřeva z blízkého okolí přesunula do údolí Kněhyně, kde byla v provozu až do poloviny 19. století. Příležitost k výdělku poskytovala také práce v lesích a těžba dřeva, které se splavovalo po Bečvě. Mnozí obyvatelé odcházeli na sezónní zemědělské práce, a v 2. pol. 19. století se mnoho občanů vystěhovalo do USA.    Počátkem 20. století se začal rozvíjet drobný místní průmysl, v roce 1924 zde byly 2 pily, cihelna s elektrárnou, továrna pleteného zboží (v provozu od 1919-1930), 6 hostinců,   turistický hotel (rekreační středisko Pustevny vystavěné podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče v roce 1891), kolář, kovář, 2 mlynáři, 2 krejčí, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, 3 obuvníci, řezník, výroba cementového zboží a valašských houní.  Na počátku 19. století neuměl v Prostřední Bečvě téměř nikdo číst ani psát. V zápisech kroniky jsou první zmínky o počátcích školství uváděny údaje o poustevníkovi, který žil na Pustevnách a vyučoval několik dětí, které u něho přes zimu bydlely. Stravu pro děti museli rodiče poustevníkovi předem dodat.    Teprve v roce 1820 začali někteří zámožnější občané posílat své děti do školy na Hutisko, do Kněhyň a do Bacova. První škola na tzv. Ulici, byla pouze pronajatá místnost pro učebnu, a to pouze dva dny v týdnu, v zimním období, kdy děti nebyly zaměstnávány domácími pracemi.    V roce 1876 se začalo se stavbou nové školy U mostu, která byla v roce 1879 otevřena. Z této jednotřídní školy se v průběhu let stala dvoutřídní. V letech 1924 - 1925 byla rozšířena na trojtřídní, kterou navštěvovalo 120 žáků. Při osvobozování byla škola vážně poškozena. Opravovat stávající budovu nemělo smysl, bylo proto rozhodnuto, že se provede přestavba    a přístavba nové části. To proběhlo v letech 1948-1952. Škola měla expozituru v údolí Bacov, ta se osamostatnila v roce 1924 a v provozu byla až do zrušení v roce 1972.V Kněhyních se vyučovalo od roku 1881 v chalupě č.p. 105 na Skálí. Počet žáků se pohyboval od 80-147, místnost kapacitně nevyhovovala. Školní rada proto povolila obdenní vyučování. Jeden den měli vyučování žáci z východní strany a druhý den ze západní strany údolí. V roce 1887 byla vybudována v Kněhyních jednotřídní škola, prvním správcem byl pan Jan Voříšek. V roce 1903 byla provedena přístavba druhé třídy a kapacita se zvýšila. V roce 1905 navštěvovalo školu 191 žáků. Škola v údolí Kněhyně byla zrušena v roce 1979.   Pošta je v obci od roku 1913, přičleněná zprvu poštovnímu úřadu na Hutisku a od roku 1934 k Rožnovu. Počátkem 30. let byl v obci zaveden telefon. V roce 1932 se začalo se stavbou silnice na Pustevny, která byla dokončena v roce 1948.V roce  1924 byla založena Národní jednota, která v obci organizovala všechen kulturní život. Měla velkou zásluhu na vzniku místního divadelního kroužku.    JZD bylo založeno roce 1959. V roce 1971 bylo připojeno k JZD Bečva se sídlem v Dolní Bečvě, které bylo připojeno v roce 1977 k JZD Soláň se sídlem v Hutisku-Solanci.    Na území obce je několik pomníků účastníků protifašistického odboje za 2. světové války, mimo jiné pomník učitele Františka Haši v Hašově háji (dříve Malinová),     a pomníček popraveného Oldřicha Šimurdy. Dále pomník osvobození u budovy školy U mostu, pamětní deska 2. slovenské partyzánské brigády na Šumné na Pustevnách a další.     Průmyslové provozovny zanikly po druhé světové válce v důsledku rozvoje rožnovské Tesly. 


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Prostřední Bečva (obec) Vsetín(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)