Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Trnava (obec) [7813]První zmínka o obci je zaznamenána z r. 1101.Byla označena jako osada založená na mýtině, kde rostlo mnoho trnitých křovin (odsud asi pochází název Trnava). Poloha Trnavy je severovýchodně od města Třebíče po obou stranách Klapovského potoka. Náves tvořily louky ohražené ploty, zavlažené zmíněným potokem. Domy
stavěny z tvrdého materiálu obráceny štíty do návsi, po jejichž severní straně vede silnice do Velkého Meziříčí.

Díky své poloze bývala Trnava již v pravěku křižovatkou obchodních cest, což dokládají i zdejší nálezy bronzových předmětů. V roce 1872 bylo nalezeno mnoho rakouských denárů a staré stříbrné mince. Roku 1972 při stavbě kulturního domu došlo k nalezení pokladu plného českých grošů z doby Václava IV., mnoha desítek kusů drobných mincí, rakouských a bavorských feniků a deseti uherských dukátů císaře Zikmunda Lucemburského. Ukrytí pokladu se datuje do 40. let 15. století a nyní je k nahlédnutí v Muzeu Vysočiny Třebíč.

Obec leží na soutoku potoků Březinka a Klapůvka přibližně 5 km severně od Třebíče, v nadmořské výšce 428 m. Na katastrálním území o rozloze 1236 ha žije v současné době asi 600 obyvatel.

Farou náležela Trnava za dávných časů do Rudíkova. Roku 1620 si zřídili místní katolíci z Trnavy, Pocoucova a Ptáčova zvláštní modlitebnu,ze které je nynější kostelík (který byl přestavěn r. 1785 a zasvěcen sv. apoštolům Petru a Pavlu). Začátkem měsíce srpna r.1884 se začala stavět škola, která byla postavena již na jaře r. 1885. Tato Základní škola slouží po mnoha úpravách dodones. V roce 1904 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který dosahujesvými výsledky velkých úspěchů až do dnešní doby.

 


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Trnava (obec) Třebíč
obec, osada TRNAVA (obec) Zlín(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)