Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Ústecký kraj » okres Louny » hrad, zámek, tvrz » Nepomyšl (zámek)

Nepomyšl (zámek) [7639]Uprostřed městyse Nepomyšl, ve vidlici dálkových cest, stojí na mírném návrší jednopatrová budova zámku. Hlavní cesta, přicházející do městyse od severovýchodu se přímo pod zámeckou budovou obklopenou dnes prstencem zanedbané zahrady, rozchází jednak na jih, směrem k farnímu kostelu, jednak na západ, směrem na Chmelištnou. Směry dálkových cest respektují i k nim přilehlé parcely budov a jejich zahrad. 
Tento základní rozvrh městyse naznačuje, že poloha zámku přímo souvisela s nejstarším formováním obce, tedy s jejím vznikem. Dnešní zámek tvoří zevně uzavřený nepravidelný mnohoúhelník kruhového půdorysu o vnějším průměru 38 až 40 metrů, s vnitřním nádvořím tvaru nepravidelného pětiúhelníku. V šířce 11 metrů obklopuje zámek zanedbaná zahrada, vymezená ohradní zdí. Budova zámku je přístupná od jihu hlavní vstupní branou. 
Budova dnešního zámku je výsledkem stavební činnosti několika historických epoch: gotické - z 1. pol. 14. stol., pozdně gotické - z konce 14. či počátku 15. stol., renesanční - z 1. i 2. pol. 17. stol., empírové - z 1. pol. 19. stol. a poslední necitlivé zásahy a úpravy novodobé z 2. pol. 20. stol. 
Stavebně historický rozbor zámku zpracovaný Dr. H. Soukupovou dokazuje, že dnešní podoba zámku jehož navenek jednolitá hmota skrývá vnitřně složitě diferencovanou dispozici. 
Především zevnímu kruhovému plášti neodpovídá obdobný rozvrh uvnitř nádvoří, ale nádvoří tvoří nepravidelný pětiúhelník o nestejné délce i úhlu jeho jednotlivých ramen. Tím je dána i naprostá asymetrie vnitřních prostorů jednotlivých zámeckých křídel. Z této charakteristiky je zřejmé, že budova dnešního zámku není dílem jednotné koncepce, ale výsledkem několika stavebních etap, které byly postupně realizovány v rámci prostoru vymezeného původně kruhovou hradbou. 
Původní gotická tvrz byla samostatná dispoziční jednotka o velikosti cca 9x16 metrů v severní části zámku a byla vetknuta do hradebního obvodu. Vnější kruhový plášt má dnes jednotnou šířku 150 až 160 cm v úrovni přízemí po celém obvodu. Ve sklepních substrukcích dokonce 180 až 190 cm 
Veškeré další stavební úpravy a etapy respektovaly prostor původní kruhové hradby, at již úprava pozdně gotická, v jižní části zámku včetně průjezdní brány, nebo přestavba renesanční , která směřovala s novým renesančním názorem k tomu, doplnit zbývající nezastavěnou plochu novými křídly a vytvořit tak jednotné vnitřní nádvoří, či úprava barokní a empírová. 
Posledním majitelem byl Josef Herberštejn až do roku 1949, kdy byl zákonem podle dekretu z roku 1945 přidělen Cs. státnímu statku nímu statku.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)