Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kaliště (obec) [7369]Ves Kaliště v roce 1318 byla majetkem vyšehradské kapituly. Osada se stala za husitských válek majetkem císaře a krále Zikmunda Lucemburského. V roce 1436 dal Zikmund Kaliště jako zástavu Mikuláši Trčkovi z Lípy, ten je připojil ke svému lipnickému panství. Po prodeji lipnického hradu v roce 1561 připadlo Kaliště pod světelské panství. Majitel světelského panství Jan Bartoloměj z Vernieru prodal vesnici v roce 1698 hraběti Janu Jáchymovi z Harrachu. Vytvořil z vesnice samostatný statek a v něm postavil zámek. V roce 1707 koupil Kaliště hrabě Jan Leopold Donát z Trautsonu a Falkenštejna. V kupní smlouvě je zámek popsán jako pěkná budova, vhodná k obývání a vyzdobená v interiéru nástěnnými malbami. Stával v jižní části bývalého panského dvora. Zámek obýval hospodářský úředník. V roce 1801 zanikl. V blízkosti zámku stála i nevelká barokní kaplička. Zemědělské družstvo kapličku zbouralo při odstraňování starých staveb velkostatku. V západním konci vsi byl velkostatek.

Po roce 1850, kdy došlo k odprodeji statku se vystřídalo několik majitelů a v roce 1937 se stal majetkem Kristýny Filípkové. Ta ho vlastnila až do znárodnění po roce 1948. Po znárodnění byl velkostatek rozdělen mezi rolníky a v roce 1950 byl zbytek majetku předán MNV a ten ho rozdělil mezi obyvatele.
V roce 1850 při zřízení okresu Humpolec připadla pod něj i ves Kaliště. V tomto roce zde byl zřízen obecní úřad. Do katastru obce patřily vždy samoty U Málků, Německo a Staré Hutě.
V roce 1787, po zřízení fary, byla postavena zvláštní školní budova vedle kostela. Vyučovalo se pouze v jedné třídě. Ke Kališti byly přiškoleny přilehlé okolní obce. V roce 1825 byla pro velký počet děti postavena nová budova se dvěma učebnami v poschodí. Byty pro správce školy a učitele byly upraveny v přízemí. Po roce 1869 byla přeměněna škola ve veřejnou obecnou povinnou školu. Téměř každoročně bylo ve škole zapsáno přes 300 dětí, v roce 1893- 1894 již bylo zapsáno 464 dětí. V roce 1893 byla provedena přístavba a škola se rozšířila o dvě postupné třídy. Vzhled této budovy se dochoval do dnes. 4. července 1908 byla zredukována na čtyřtřídní, později na samostatnou jednotřídku. Školní obec zahrnuje Kaliště, Starou Huť, Lohenice, Holušice, Horní Rápotice, samoty Německo, u Málků, Kalasovu pazdernu, Kumbál. Roku 1968- 1969 byla provedena oprava školní budovy (nová okna, dveře, podlahy PVC, splachovací WC, zaveden vodovod , zřízena tělocvična, byt pro učitele, šatny pro žáky). V bývalém bytě učitele byla zřízena roku 1973 mateřská škola, obědy se dovážely z Humpolce. Od ledna 1976 byla vybudovaná Školní kuchyně a jídelna. Na podzim roku 1976 byla započata výstavba kotelny pro ústřední vytápění školy. Od 1. října 1978 byla uvedena do provozu. Pro velmi malý počet dětí byla škola po 199 letech provozu 30. června 1986 uzavřena. V budově zůstala pouze mateřská škola, která je funkční dodnes. V roce 2000 bylo první patro přestavěno na tři byty. V přízemí je tělocvična, knihovna a mateřská škola.
Roku 1880 byla zrušena vinopalma a zároveň založen lihovar, který patřil k velkostatku. K výrobě se používaly brambory a zelený ječný slad. Dnes je již lihovar zrušen a zbourán. Kampelička byla založena v roce 1900. Bylo to úvěrové družstvo zemědělců, záložní a spořitelní spolek s malým kapitálem a s omezeným ručením členů. Po roce 1953 splynula Kampelička s Českou spořitelnou.
Poštovní úřad byl zřízen v roce 1909. Zásilky se sem dovážely z Humpolce. Denně se doručovaly zásilky do okolních vesnic a osad: Bělice, Hladov, Holušice, Houští, Horky, Honka, Lísky, Lhotku, Lohenici, Nabudy, Na Horách, Německo (dnes Háj), Podivice, Staré Hutě, Bučí, Podolí, Proseč, Speřice a Svéborka.
V roce 1919 byl založen ochotnický divadelní spolek TYL. Ochotníci si postavili vlastní jeviště. Za zimního období se odehrály 4 divadla. Představení se odehrávalo v místním hostinci. Ochotníci hrály i v okolí. Zúčastnili se i sázení stromů k výročí republiky v roce 1919. Školní děti zasadily před školou dvě lípy Svobody. Obecní knihovna byla založena v roce 1920. Nejprve měla jen několik svazků, ale ty se rozrostly o dary a další nákupy.

Okresní úřad V Humpolci rozhodl v roce 1928 vybrat jednu z vesnic na okrese a upravit ji jako vzorovou ves. Komise si vybrala obec Kaliště. Na návsi byla zbourána původní stavení.
K založení zemědělského družstva došlo na začátku září v roce 1957. Kališťské družstvo se v roce 1963 sloučilo s JZD Proseč a Holušice. JZD dostalo název Jedlina.V roce 1972 byla postavena ocelokolna, roku 1977 transformátor pro JZD, dílny na opravu hospodářských strojů. K dalšímu sloučení došlo v roce 1973 s Podivicemi a Horními Rápoticemi. V roce 1980 byla postavena výkrmna pro skot a i v tomto roce došlo k poslednímu sloučení JZD Kaliště s JZD Budíkov. V roce 1993 se celé družstvo rozpadlo. V roce 1966 byla zavedena v obci rozhlasová ústředna a rozvodné zařízení místního rozhlasu. V roce 1967 byly vyasfaltovány vozovky uvnitř obce. V roce 1972 byly postaveny a dány do užívání dvě bytové jednotky s 12 byty, v roce 1979 se provedla generální oprava místního rozhlasu a v roce 1980 prodloužena kanalizace. V roce 1982 byla upravena místnost pro pionýrskou organizaci, přistavena veranda u mateřské školy, prodloužena kanalizace, upravena cesta z Hajku do Horních Rápotic a potažena asfaltem, opravena a omítnuta požární zbrojnice v Proseči a provedena nová rekonstrukce elektrické sítě v Podivicích. 1. května 1983 byla zahájena stavba kulturního domu spolu s hasičskou zbrojnicí. V roce 1986 byl vystavěna budova místního národního výboru a nové veřejné osvětlení. V roce 1986 byl položen asfaltový potah na cestu z Kaliště do Holušic a vybudována studna pro obecní vodovod. Dokončení stavby domu MNV bylo 22. května a do užívání byl předán 23. května. V roce 1986 vystaveny tři bytové jednotky. V roce 1988 byla upravena pionýrská chalupa v Bělici, opraven kostel- otlučena stará omítka a nahrazena novou, natřeny věže a celé střechy. V tomto roce došlo k přestavbě pošty. V roce 1990 byly na kostel pořízeny nové hodiny a dokončena kanalizace. V roce 1992 bylo zrušeno pohostinství Aloisie Kratochvílové a nové pohostinství zřízeno v novém kulturním domě.
V dnešní době působí Kaliště krásným dojmem. K obci připadá osada Staré Hutě, Háj, Podivice a Holušice. V obci žije 261 obyvatel a celkový počet i s okolními osadami činí 337 občanů.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Kaliště (obec) Jihlava
obec, osada Kaliště (obec) Pelhřimov
obec, osada Kaliště (obec) Praha-východ
obec, osada Kaliště u Lipí (osada) České Budějovice(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)