Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Bukovina nad Labem (obec) [7220]Obec Bukovina nad Labem leží v severním okraji okresu Pardubice, na levém břehu Labe. Vznik obce lze odhadovat do první poloviny 13.století , jako osady patřící do panství opatovického kláštera, kde sídlil řád Benedyktínů. První písemná zmínka o obci je z roku 1343. 
Zajímavostí z historie obce je skutečnost, že zde až do své smrti 23.února 1849 žil a hospodařil jeden ze spoluvynálezců ruchadla, kovář a rolník Václav Veverka.
Až do poválečných let byl v provozu  "přívoz" přes řeku Labe financovaný z obecní pokladny. Prám  byl upraven i pro přepravu koňských povozů, neboť mnozí hospodáři vlastnili pozemky na druhém břehu Labe.
Nyní je v obci hlášeno k trvalému pobytu 225 obyvatel v 86 číslech popisných. Obec je plně plynofikována, je zde veřejný vodovod a v roce 1996 byla provedena rekonstrukce elektrorozvodů. 
V obci má sídlo obecní úřad, obecní zastupitelstvo je sedmičlenné.Sbor pro občanské záležitosti obecního úřadu organizuje oslavy významných životních jubileí občanů jako např. vítání občánků, stříbrné,zlaté i diamantové svatby, oslavy 60.70.80.... narozenin apod. 
Významnou a úspěšnou činnost vykazují  dobrovolné spolky ČCK (Český červený kříž) a Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1885 a v   roce 2015 oslaví 130. výročí založení. Oba spolky mimo jiné pořádají dětské karnevaly, pálení čarodějnic, Mikulášské nadílky ,ale zejména již tradiční " Bukovinské babí léto". Jde o celoobecní společenskou a kulturní událost, jejíž tradice byla založena s příchodem nového tisíciletí a  která se koná vždy poslední sobotu v srpnu a odehrává se na sportovním hřišti. Součástí akce je Velký dětský den na rozloučenou s prázdninami, koncert dechové hudby nejen pro starší a pokročilé, bohatá tombola a ve večerních hodinách pak následuje taneční zábava. Nechybí zde bohaté občerstvení za slušné ceny  , řada doprovodných akcí a příjemná pohoda. 


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Bukovina nad Labem (obec) Pardubice(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)