Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Řepice (obec) [7120]První písemná zmínka o Řepici se objevuje roku 1251 v listině vydané Přemyslem Otakarem II. Že bylo okolí osídleno již dříve, dokazují prehistorické objevy B. Dubského, tehdejšího řídícího učitele v místní škole, které realizoval ve 20. letech 20. století /např. zbytky osad ze 4. stol.př. Kr./ Jedním z majitelů obce byl koncem 14. století Chval, který později proslul jako neohrožený bojovník v husitských válkách v letech 1419-1434. V 70. letech 15. století až do roku 1552 vlastnili Řepici Řepičtí ze Sudoměře. Počátkem 80. let 16. století došlo k velkolepé přestavbě řepické tvrze. Tehdejší podobu Řepice z roku 1552 si můžeme pouze představit na základě písemného popisu: rozsáhlá tvrz, poplužní dvůr, zahrada, pivovar, sladovna, kostel, chmelnice, mlejn.

Největšího rozkvětu zažívala Řepice v době, kdy ji vlastnil a kdy zde pobýval významný český humanista a místosudí království českého Jan Hodějovský, který vynaložil na její zvelebení mnoho peněz. Přestavěl zámek v renesančním slohu, rozšířil poplužní dvůr a zvelebil statek. Založil pěknou zahradu se vzácnými rostlinami a také vzácnou knihovnu.

Do Řepice byli zváni významní humanističtí básníci a jiné osobnosti. Hodějovští drželi Řepici až do konfiskace . Po bělohorské bitvě byl zámek, opuštěný majitelem císařským vojskem spálen a rozbořen až do základů. Hejtman císařského vojska obec vyplenil, vypálil zámek a poručil rozbourat zdi. Koncem 17. století koupil Řepici Losi z Losinthalu a poměry se zde začaly lepšit. Losi vystavěl chalupy pro své mlatce a věnoval ke každé pole a zahrádku /nejstarší část obce/. Koncem 18. století byly rozprodány pozemky v místě bývalého zámku, kde byly na přelomu 18. a 19. století vystavěny domky /střed obce/. V letech 1782-1922 vlastnili Řepici Windischgraetzové. V roce 1922 byl rozparcelován velkostatek na stavbu nových domků.

Další vlna rozšíření obce nastala po parcelaci školního pozemku v roce 1958 /jižní část/. V posledních letech dochází opět k velkému zájmu o výstavbu rodinných domků v Řepici. V 50. a 60. letech 20. století žila obec bohatým kulturním životem. Fungovala zde osvětová beseda, hrála se staročeská konopická, máje, divadelní představení.

Do roku 1960 byla Řepice samostatnou obcí, pak byla připojena k vedlejší obci Rovná a v roce 1976 ke Strakonicím. Samostatnost získala opět v roce 1990.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Řepice (obec) Strakonice(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)