Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Osek (obec) [7106]Ves Osek vznikla pravděpodobně v druhé polovině 14.století, ale katastr obce byl osídlen už od pravěku. Už v závěru doby bronzové žili lidé na území dnešní Rohozné, laténské osady z mladší doby železné byly v Turné, Petrovicích.

První písemná zmínka o Oseku je z 27.března 1392. Ves Osek se začala rozrůstat kolem vladyckého dvorce, na němž pravděpodobně už před rokem 1414 byla postavena tvrz. Po smrti vladyky Diviše a jeho manželky Kateřiny připadl osecký statek jako odúmrť Václavu IV. Ten statek rozdělil několika svým milcům a obdarování pojistil tím, že je prohlásil many vyšehradské kapituly. Brzy na to vypukly husitské války a další domácí války v době poděbradské. Vlastnické poměry se měnily.

Už před polovinou 15. století drželi Osek Osečtí z Brloha, jedna z větví tehdy košatého rodu vladyků z Brloha. Osečtí z Brloha po meči vymřeli okolo roku 1530 a statek koupil Jiří Čejka z Olbramovic. Poslední z oseckých Čejků, Zdeněk, se aktivně účastnil stavovského povstání, a proto všechen jeho majetek propadl exekuci. Statek získal císařův oblíbenec Ferdinand Rudolf hrabě Lažanský z Bukové. K oseckému statku tehdy kromě Oseka patřily Jemnice, Kbelnice, Malá Turná a díl Petrovic. I když byl osecký statek v letech 1630 až 1739 součástí bratronického panství, byl vždy spravován jako samostatná jednotka. Lažanské panství skončilo roku 1739 exekucí. Statek nakonec získala hraběnka Aloisie Morzinová rozená Lažanská z Bukové. Její dědic, syn z předchozího manželství František Václav Rajský z Dubnice prodal v roce 1795 statek pražskému měšťanovi Matyáši Kučerovi a od něj ho získali František a Josefa Daubkovi, také pražští měšťané. Byli posledními držiteli poddanského velkostatku. V roce 1848 bylo poddanství zrušeno.

Obyvatelé vesnic dřívějšího panského statku se stali osobně svobodnými občany a František Daubek velkostatkářem, podnikatelem. Jeho syn Eduard byl povýšen do rytířského stavu a stejný titul zdědil i jeho syn, rovněž Eduard. Tento Eduard nechal přestavět osecký zámek do dnešní podoby. Osek, Petrovice, Malá Turná a také Rohozná se staly součástí politické obce Radomyšl, Jemnice byly samostatnou politickou obcí. Až těsně před 1.světovou válkou se od Radomyšle výše uvedené vesnice oddělily a změnily se na samosprávné politické obce. Nejpozději se oddělil Osek, až po roce 1919. V roce 1924 byl Osek vládním nařízením přejmenován. Do té doby se oficiálně jmenoval Vosek, Wossek.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Osek (obec) Písek
obec, osada Osek (obec) Rokycany
obec, osada Osek (obec) Beroun
obec, osada Osek (obec) Jičín
obec, osada Velký Osek (obec) Kolín
obec, osada Osek (obec) Strakonice
město, městys Osek (město) Teplice
obec, osada Osek nad Bečvou (obec) Přerov
obec, osada Osek (osada) Nymburk(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)