Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Lom (obec) [7089]Obec Lom leží na křižovatce silnic mezi Blatnou, Miroticemi a Sedlicí směrem na Bělčice. K obci náleží osady Neradov a Míreč. Zeměpisná výška v Mírči v údolí řeky Lomnice je 420 mn.m a v Lomu Holý vrch 480 m nadmořské výšky.První písemnou zmínkou o vsi Lom je majestát krále Jana Lucemburského z 24. srpna roku 1341 psaný středověkou latinou. Tento majestát potvrzuje privilegia krále Václava II. ze druhého února daná kostelu v Miroticích. Podle nich patří mimo jiné dvorec jménem Lom s poli , lesy a lukami. Roku 1591 bylo zde zaznamenáno osm gruntů, dvě chalupy a krčma. Berní rula roku 1654. Pozemky selské byly sečteny, (rustikální) roztříděny a bylo zakázáno je měnit v pozempanské (dominikální), ze kterých se neplatily daně na rozdíl od pozemselských daní podléhajících. Berní rula se tím bezděky stala ochránkyní před panskou z vůlí. V roce 1720 byli zde čtyři sedláci, dva chalupníci a tři podruzi. Roku 1785 je ve vsi šestnáct čísel popisných.

Na místě dřevěné zvonice byla roku 1882 postavena kaple, zachována a opravená do dnešní doby. Ve válce byla část zvonu odříznuta, aby velikostí nepodléhal rekvírovaní pro válečné účely. Hasičská zbrojnice pochází z roku 1913. Pro založený hasičský sbor byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka, hasičská výzbroj a výstroj. 37 popisných čísel a výměra 294 ha nabyl katastr Lom roku 1914 mimo ves Míreč.

První zmínka o jménech je roku 1588. Jméno Šilha a tento rod se zachoval dokonce minulého století. Dochované záznamy o počtu obyvatel v celé obci od roku 1869-365 osob,1900-321,1921-360,1950-240,1970-195 a 2008-114 obyvatel.

V roce 1990 obec se opět osamostatnila.Nové zastupitelstvo zvolilo za starostu Jaroslava Batystu z Lomu.Jako starosta pracuje v obci až do dnešní doby. Prvním úkolem mimo jiné bylo zadání vypracování územního plánu.V plánu je vyčleněn pozemek v majetku obce pro výstavbu rodinných domů. Dosud jsou vystavěny dva, a jedna z nabízených parcel byla nyní prodána. Nedostatek vody pro zásobování vesničky Lom se řešil vyhloubením další studny, ale pro napojení Neradova není ani tento zdroj dostačující. Obec se nechala udělat 50m hluboký vrt s dostatečnou kapacitou pro další rozšíření zásobování obec pitnou vodu. Pro vysoký obsah radonu se musí voda ve vodárně upravovat za přípustnou mez.

V celé obci je zaveden místní rozhlas, vyasfaltovány místní komunikace, opraveny kapličky v Neradově a Lomu, posílena rozvodná elektrická síť o další transformátor. Veřejná knihovna a internet jsou pro zájemce přístupny každý týden ve stanovenou dobu, nebo po dohodě s obsluhou. Pro sportovce je v obci hřiště jak pro kopanou ,tak pro tenis. V celé obci je nyní 71 popisných čísel, ale počet obyvatel z 240 v roce 1950 klesl na 118 na konci roku 2008. Mimo zemědělského družstva a třech soukromě hospodařících zemědělců není v obci pracovní příležitost. Obec na okraji okresu vzdálená od měst trpí trvalým úbytkem obyvatel jak přirozenou cestou, tak odchodem mladší generace za lepšími podmínkami.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Lom u Tachova (obec) Tachov
obec, osada Mokrý Lom (obec) České Budějovice
město, městys Lom (město) Most
obec, osada Lom (obec) Tábor
obec, osada Lom (obec) Strakonice
obec, osada Lom u Tachova (obec) Tachov(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)