Vyhledávání lokalit (cílů)

www.krasnecesko.cz/lokality/7088-lnare-obec.html

Lnáře (obec)

[ ID: 7088 ]         


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
červená cyklotrasa
31 , 1063 , 1064


  Vlajka obce

vlajka Lnáře (obec)

Turistický cíl Lnáře (obec)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+


Vložení nových fotografií přidat fotografie

Nejstarší dějiny Lnář a okolí osvětluje archeologický výzkum, podle něhož docházelo k souvislejšímu osídlení již v 7. a 6. století před naším letopočtem, tj. v době halštatské. Z této doby a z počínající doby laténské pochází řada nálezů ze žárových pohřebišť u rybníka Měleč při silnici z Kocelovic do Lnář. Mohylová pohřebiště z doby slovanské z 8. století našeho letopočtu byla odkryta na návrší Zelená hora poblíž obce Kocelovice. K novému a již trvalému osídlení docházelo v 10. - 13. století n. l.

Obyvatelé Lnář se zabývali především zemědělstvím, a jak sám název obce napovídá, především pěstováním a zpracováním lnu. Později přibyl chov ryb. První rybníky zde vznikaly zřejmě už v první polovině 14. století, patrně v době vladyků ze Lnář, další v době vlády Karla IV (1341 - 1378). Je pravděpodobné, že jeden z majitelů lnářského panství, Volf Novohradský, povolal do Lnář největšího mistra českého rybníkářství Jakuba Krčína. Ten se podílel na dokončení lnářské rybniční soustavy. propojené sítí důmyslných spojovacích a obtokových stok. V 18. století dosáhlo rybníkářství na lnářském panství svého vrcholu. Obhospodařovalo 365 - 366 rybníků. Ovšem v letech 1804 - 1865 došlo na panství k podstatné změně charakteru hospodaření. Lnářský velkostatek se zaměřil na chov ovcí a orientoval se na trh s vlnou. To vyžadovalo více pastvin a proto se začalo s rušením rybníků. Podle údajů z roku 1840 se chovalo v ovčínech 12 280 ovcí. Významným mezníkem dalšího rozvoje rybníkářství ve Lnářích bylo působení Ing. Dr. Theodora Mokrého v letech 1891 - 1924.


Vlastní osudy obce byly spojeny s historií zámku, v jehož držení se vystřídala celá řada majitelů. Až do roku 1848 byla obec podrobena úřadu velkostatku. Vydáním zákona o zrušení poddanství a roboty ze dne 7. září 1848 se český venkovský lid stal rovnoprávnou složkou národní společnosti. Roku 1850 vstoupila v platnost nová organizace státní správy a nejnižším a základním článkem celé správní organizace se staly samosprávné obce. První obecní volby ve Lnářích se konaly v roce 1850 a prvním starostou byl zvolen Josef Ješina, hostinský ze Lnář.

Dalším významným datem v historii obce byl 10. červen 1899, kdy byl zahájen provoz na železniční trati Nepomuk - Blatná, která přinášela určitý hospodářský pokrok, i když nádraží bylo postaveno téměř 2 km od obce. Telegrafní stanice byla ve Lnářích vybudována již v roce 1903.

Hlavní program pozemkové reformy, tj. parcelace půdy lnářského velkostatku ve prospěch lnářských rolníků, byl po vzniku samostatné Československé republiky ve Lnářích prováděn až v roce 1924. Rozsah velkostatku se zmenšil, ale zůstaly mu lesy i rybníky. V roce 1930 ohlásil majitel lnářského velkostatku úpadek a v roce 1936 získal majetek v dražbě pražský advokát JUDr. Jindřich Vaníček. V roce 1945 byl lnářský velkostatek zrušen a od 1. ledna 1949 byl vytvořen závod Státní rybářství v Blatné, do něhož byly začleněny i lnářské rybníky. Tím skončilo období samostatnosti lnářského rybníkářství.

Od 1. ledna 1994 byly lnářské rybníky v rámci restituce vráceny potomkům posledního majitele velkostatku.

Rybníky vznikaly umělým zásahem lidí a zpětně ovlivňovaly jejich životy. Lnářsku a celému Blatensku vtiskly neoddělitelný a neodmyslitelný ráz.

(Stanislava Mašková)


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámkuMěsta, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Lnáře (obec) Strakonice

NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze