Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Šlapanice (město) [701]Město Šlapanice - leží pouhých devět kilometrů jihovýchodně od Brna, při vlárské dráze a nedaleko od dálnice D1. Nejstarší písemná zpráva o městě se nachází v latinsky psané listině olomoucké kapituly z roku 1235. Archeologické nálezy však dokazují přítomnost člověka v těchto místech již od starší doby kamenné. Za ranného středověku byly Šlapanice dosti bohatou osadou, k čemuž jistě přispívaly staré kupecké cesty vedoucí blízkým okolím a později pak udělení městských privilegií, a to práva tržního, soudního i hrdelního. Ve 13. století náležely Šlapanice olomoucké kapitule, avšak během následujících století byly rozděleny na několik částí patřících nejrůznějším majitelům. Tento stav trval až do zrušení poddanství v roce 1848. K nejstarším stavbám patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, poprvé připomínaný v souvislosti s nejstarší písemnou zmínkou, dále pak budova Scholasterie, postavená na přelomu 13. a 14. století a budova zámku (dnešního gymnázia), postavená kolem roku 1750, v níž byl v době Bitvy tří císařů v roce 1805 umístěn polní lazaret. Od dob minulých až po dnešek jsou Šlapanice přirozeným spádovým centrem. Z okolí sem dojíždějí žáci do škol, dospělí pak za pracovní příležitostí ve stávajících či nově vzniklých podnicích, živnostech a službách. Většina obyvatel však jezdí za prací do jihomoravské metropole, do Brna. Statut města byl Šlapanicím přiznán k 1. 1. 1965. K 1. 1. 1994 zde žije cca 6 000 obyvatel a k městu je přičleněna i obec Bedřichovice s 286 obyvateli. Kromě pamětihodností (výše uvedených) jsou ve Šlapanicích pozoruhodné též renomované objekty bývalé zimní zemědělské školy (nyní vzdělávací středisko MU v Brně s ubytováním) a budova sokolovny na ulici Nádražní, nové zdravotnické středisko v blízkosti bývalého cukrovaru (nyní Šlapanické papírny a. s.) a další. Šlapanice jsou výchozím místem do oblasti Slavkovského bojiště, na vrch Žuráň a na Mohylu míru u Prace. Do Šlapanic jezdí trolejbus č. 131 z Brněnského hl. nádraží.

Památky města Šlapanice

Gymnázium - původně zámek moravského místodržícího barona Blümegena postaven po roce 1750. V letech 1781 - 1784 klášter paulánských mnichů. V době bitvy u Slavkova ústřední nemocnice francouzské armády. Později počátek 1. brněnské strojírny. V roce 1901 objekt přestavěn na školu a v roce 1993 na gymnázium.
Radnice - restaurace - Původní budova postavena v polovině 16. století jako nová radnice. Scházel se tu rychtář s radními, bylo zde i sídlo soudu. Ve sklepeních byla šatlava, tedy obecní vězení. V roce 1843 bylo postaveno druhé podlaží s velkým sálem pro společenské akce, které bylo v roce 1905 strženo.
Vzdělávací středisko Masarykovy univerzity - Budova postavena v roce 1899 jako hospodářská škola, později zde bylo zřízeno zemědělské odborné učiliště. Od roku 1976 sídlem střediska pro vzdělávání učitelů. V roce 1989 byl přistavěn trakt pro ubytování. V roce 1992 převzala středisko Masarykova univerzita Brno. V roce 2000 celková rekonstrukce budovy.
Hřbitov - Založen v roce 1832, kdy po epidemii cholery nestačil starý hřbitov kolem kostela. Hlavní kříž z roku 1850, Černý kříž z roku 1915 při prvním rozšíření. Další v 70. a 90. letech minulého století. Ze 70. let pochází také smuteční síň. Pomník francouzským vojákům vybudovaný v 60. letech 20. stol., ve kterém jsou uloženy náhodné kosterní nálezy z Bitvy tří císařů. Rodinná hrobka Kalvodů, ve které je pohřben slavný rodák Šlapanic, malíř mistr Alois Kalvoda (1875 - 1934). Náhrobek je dílem sochaře Rudolfa Březy z nedalekého Podolí; v roce 1998 byl odborně restaurován.
Křížový kámen - V parčíku na Brněnské ulici se nachází "křížový" (nebo také "smírčí") kámen. Pochází ze 16. století a dle tradice stojí na místě bývalého popraviště. Křížovými kameny se označovala rozcestí, nebo se také stavěly jako smírčí provinilcem na místě vraždy.

 • Počet obyvatel: 6000
 • První písemná zmínka: 1235
 •  


  strana 1
      Vložení nových fotografií přidat fotografie


  Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
  Typ Název Vl. Zn. Okres
  město, městys Šlapanice (město) Brno-venkov
  obec, osada Šlapanice (obec) Kladno  (c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
  Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)