Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Bečice (obec) [6558]Obec Bečice se nachází v Jihočeském kraji v okrese Tábor, první písemná zpráva pochází z r.1283. Obec se nachází v nadmořské výšce 432 metrů. Roku 1457 prodal Jan z Rožmberka platy v Bečicích Ondřejovi Načerackému a roku 1488 jeho bratr Vok zastavil Bečice Elišce z Poříčí. Roku 1499 byly Bečice zastaveny Janovi Kapounovi ze Svojkova. Od roku 1509 byly Bečice zastaveny Mikuláši Španovskému z Losin a na Želči. Roku 1550 poručníci Viléma z Rožmberka koupili panství zpět včetně Želče, kam byla přenesena správa panství. Roku 1596 bylo celé želečské panství prodáno Adamovi ze Šternberka a na Sedlci. Roku 1677 prodal hrabě Jan Norbert ze Šternberka Bečice / ale i okolí obce/Ferdinandovi z Lobkovic. V držení tohoto rodu zůstaly Bečice až do 19.století, kdy sňatkem přešlo celé želečské panství rodu Harrachovskému.

V souvislosti s rušením vrchnostenských úřadů a zaváděním nové státní správy v roce 1848 vznikl i politický okres Tábor, kam připadly i Bečice. K r. 1850 máme první přesný údaj o počtu obyvatel a to 193 lidí ve 24 domech. V letech 1869-1884 byly Bečice vedeny jako osada obce Dobřejice. Roku 1884 se staly poprvé ve své historii samostatnou obcí.Po získání samostatnosti došlo v obci k podstatným změnám. V r.1890 byl postaven kanál pod kovárnou, v r.1897 kaplička, byly zalesněny obecní stráně kolem obce a u řeky Lužnice. Došlo také k vybudování soukromého vodovodu pro část obce. V r.1911 byla vybudovaná prašná silnice do Malšic. Z první světové války se nevrátilo 13 našich občanů a v r. 1923 byl v obci postaven těmto padlým pomník.

V letech 1959 -1990 byla obec vedena jako část obce Malšice. Od roku 1990 byl zřízen samostatný obecní úřad. Zdravotní středisko, lékárna, pošta, nákupní středisko, základní škola a mateřská školka je v obci Malšice ve vzdálenosti 3 km. V blízkosti obce je restaurace „Lužničanka“, Příběnice /zřícenina hradu/ a poslední empírový řetězový most v Evropě, původně byl přes Vltavu v Podolsku . Na území žije 74 obyvatel.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Bečice (obec) České Budějovice
obec, osada Bečice (obec) Tábor(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)