Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Bečice (obec) [6558]Obec Bečice se nachází v Jihočeském kraji v okrese Tábor, první písemná zpráva pochází z r.1283. Obec se nachází v nadmořské výšce 432 metrů. Roku 1457 prodal Jan z Rožmberka platy v Bečicích Ondřejovi Načerackému a roku 1488 jeho bratr Vok zastavil Bečice Elišce z Poříčí. Roku 1499 byly Bečice zastaveny Janovi Kapounovi ze Svojkova. Od roku 1509 byly Bečice zastaveny Mikuláši Španovskému z Losin a na Želči. Roku 1550 poručníci Viléma z Rožmberka koupili panství zpět včetně Želče, kam byla přenesena správa panství. Roku 1596 bylo celé želečské panství prodáno Adamovi ze Šternberka a na Sedlci. Roku 1677 prodal hrabě Jan Norbert ze Šternberka Bečice / ale i okolí obce/Ferdinandovi z Lobkovic. V držení tohoto rodu zůstaly Bečice až do 19.století, kdy sňatkem přešlo celé želečské panství rodu Harrachovskému.

V souvislosti s rušením vrchnostenských úřadů a zaváděním nové státní správy v roce 1848 vznikl i politický okres Tábor, kam připadly i Bečice. K r. 1850 máme první přesný údaj o počtu obyvatel a to 193 lidí ve 24 domech. V letech 1869-1884 byly Bečice vedeny jako osada obce Dobřejice. Roku 1884 se staly poprvé ve své historii samostatnou obcí.Po získání samostatnosti došlo v obci k podstatným změnám. V r.1890 byl postaven kanál pod kovárnou, v r.1897 kaplička, byly zalesněny obecní stráně kolem obce a u řeky Lužnice. Došlo také k vybudování soukromého vodovodu pro část obce. V r.1911 byla vybudovaná prašná silnice do Malšic. Z první světové války se nevrátilo 13 našich občanů a v r. 1923 byl v obci postaven těmto padlým pomník.

V letech 1959 -1990 byla obec vedena jako část obce Malšice. Od roku 1990 byl zřízen samostatný obecní úřad. Zdravotní středisko, lékárna, pošta, nákupní středisko, základní škola a mateřská školka je v obci Malšice ve vzdálenosti 3 km. V blízkosti obce je restaurace „Lužničanka“, Příběnice /zřícenina hradu/ a poslední empírový řetězový most v Evropě, původně byl přes Vltavu v Podolsku . Na území žije 74 obyvatel.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Bečice (obec) České Budějovice
obec, osada Bečice (obec) Tábor(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)