Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Třebestovice (obec) [6419]Obec Třebestovice se nachází při okraji lesního komplexu Kersko. Obec leží na železniční trati Poříčany – Nymburk, od které vede turistická trasa do Kerska. Vzhledem k dobré dostupnosti do Prahy a ostatních velkých měst Nymburk, Český Brod, Poděbrady a Lysá nad Labem jsou Třebestovice využívány nejen k trvalému bydlení, ale i k rekreaci.  Ves patří k nejstarším na Poděbradsku. Poděbradský zámek měl v Třebestovicích dva domy - č. 1 Hudečkovo (bývalá myslivna - fořtovna) a č. 19 „Na lukách“, kde bydlel královský luční (Vicherovna). Celé Třebestovice byly usídleny u tvrze (tj. u mlýna) a domy byly stavěny směrem do kopečka ke dráze. Dříve se lesy táhly až k mlýnské strouze. Třebestovice byla chudá malá vesnička stojící na pokraji lesa. První zmínka o obci byla v roce 993 v základní listině knížete Boleslava II., který spolu se svatým Vojtěchem darovali vsi Třebestovice u Sadské a Mračenice s okolím nově založenému klášteru benediktinskému v Břevnově u Prahy. V majetku kláštera byly Třebestovice až do vypuknutí husitských válek. Roku 1328 byly králem Janem Lucemburským, spolu s ostatními vesnicemi v župě Poděbradské, osvobozeny od různých služebností, jež se bezplatně vymáhaly.  V roce 1442 daroval Jiří z Kunštátu a Poděbrad Benešovi, mlynáři z Poříčan tvrz, kterou dal klášter vystavět a pronajímal ji drobným šlechticům, aby ji přestavěl na mlýn. Na budování mlýnského náhonu se podílel i český rybníkář Jakub Krčín z Jelčan, který v té době bydlel v Kouřimi. Dílo, jež přivádělo vodu do Třebestovic a Sadské, bylo opravdu mistrné, bohužel bylo  narušeno výstavbou dálnice a sídliště v Poříčanech. Roku 1589 byl potvrzen Rudolfem II. Viktorinovi Hausserovi, do r. 1620 byl mlynářem Havel Holub. Od tohoto roku do roku 1877 nám majitelé mlýna nejsou známi. Roku 1894 se stává vlastníkem Václav Vichera, 1883 Václav Urbánek, 1894 Antonín Trnka, 1895 manželé Welzovi, 1896 Anna Homolková a 21. července 1914 Josef Brychta. V tomto roce byl mlýn přestavěn a moderně zařízen. V té době měl mlýn poměrně velký výkon (přes 7 vagónů mouky za týden). Roku 1951 však přechází do bezplatného užívání Hospodářského družstva Český Brod a od roku 1953 JZD Třebestovice, později Oseva Nymburk. Nyní je opět ve vlastnictví původního majitele. Nutno dodat, že je zdevastován, provozu neschopen, tak jako mnoho dalších staveb a statků. Některé budovy statku již byly novými majiteli zrekonstruovány. Mlýn je významnou dominantou obce do dnešních dní a symbolika mlýna je použita i ve znaku obce.  Roku 1580 zastavil císař Rudolf II. celou ves, spolu s jinými v našem okolí, Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic, ale následující rok je opět vyplatil. Roku 1621 se dostávají Třebestovice s panstvím přerovským k panství brandýskému. Roku 1640 byli v našem kraji Švédové. Celý kraj vypálili. Roku 1778 přitáhl přes Nymburk do blízkosti Třebestovic Fridrich II. Po vítězné bitvě u Hradce Králové (r. 1866) se rozložili opět Prušáci u Třebestovic ( v počtu 8000 mužů) pod vedením generála Rosenberga Ještě před sto lety trpěly Třebestovice záplavami, které vznikaly rozvodněním Labe. Labe mělo tehdy mnoho ramen a jedno teklo směrem k Třebestovicím. Z tohoto důvodu byla v roce 1897 provedena regulace Černavky ( nyní Šembera). Na tomto díle hodně pracovali Italové. Byly postaveny některé mosty, jako např. dřevěný u Poříčan, dřevěný u statku na Lukách, o který se měla starat třebestovická obec, železný most u Sadské, Boháčkův dřevěný a na císařské silnici most železný. Náklady na regulování byly přes 2 mil. korun. Je spodivem, že i v dnešní době je část obce pod tratí v záplavové zóně. O tom, že obec Třebestovice sloužila k rekreaci svědčí  fakt, že na dovolenou přijel do Třebestovic i hudební skladatel Zdeněk Fibich. Bydlel u Horálků proti zastávce vlaku. Jeho sekretářka bydlela v Matoušově vile (dnes Růžičkova). 


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Třebestovice (obec) Nymburk(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)