Vyhledávání lokalit (cílů)

www.krasnecesko.cz/lokality/6376-kostomlatky-obec.html

Kostomlátky (obec)

[ ID: 6376 ]         


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
modrá značka žlutá cyklotrasa
2 , Labská ,


  Vlajka obceTuristický cíl Kostomlátky (obec)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+


Vložení nových fotografií přidat fotografie

Naše obec se nachází v rovinaté krajině na pravém břehu řeky Labe, která se také nazývá

„Zlatý pruh země České“. Obec má sice příznivou polohu v bezprostředním sousedství bývalého okresního a královského města Nymburka, vzdáleného 4 km, ale přesto nelze obce označit za obytné satelity Nymburka. Ze 160 domů a 28 chat je asi 1/3 používána k rekreaci. Naše obec je vzdálena 50 km od Prahy. To je ideální vzdálenost pro Pražany, kteří touží po rekreaci. Obec se rozkládá na ploše 574  ha.  V současné době bydlí v obci Kostomlátky a Doubrava 278 trvale hlášených obyvatel.

Historicky žádné ze sídel obce nemělo významnější funkci v osídlení. Byly to běžné poddanské zemědělské obce. První zmínky o obci Kostomlátky  pocházejí z 15. století, kdy panství obdržel od krále Vladislava II. Jan ze Šelenbergu. Obec náležela k panství Kostomlatskému (ke hradu Mydlovaru) po konfiskaci majetku majitelů připadla obec k panství v Lysé nad Labem. Od roku 1679 spravuje panství hrabě František Antonín Špork až do prodeje panství roku 1722 hraběti Černínovi z Chudenic. V této době vznikla osada Doubrava na plochách vysušených labských močálů. V roce 1787 bylo v Kostomlátkách 52 stavení a v nich žilo 299 obyvatel. V roce 1831 si obec zakládá vlastní „obecní špejchar“. V roce 1873 byla v severní části vybudována železniční trať Nymburk – Lysá nad Labem – Praha. Škola v Kostomlátkách byla jednotřídní od roku 1840. V roce 1896 byla vystavěna kaplička na návsi v Kostomlátkách, v Doubravě v roce 1913. V roce 1898 vznikl Spořitelní a záložní spolek, v roce 1920 Spolek hasičů a v roce 1921 Sokol. V Doubravě působil od dvacátých let 20. století ochotnický sbor. V roce 1925 byla obec Kostomlátky elektrifikována, Doubrava v roce 1933. V roce 1933 zahájila firma Vojtěcha Lanny regulaci řeky Labe. Stavba plavební komory a jezu trvala čtyři léta. Na některých místech odbočilo Labe asi o sto metrů od obce, proti dřívějšímu toku, který vedl těsně kolem domků stojících na samém břehu. V roce 1937 bylo Labe zregulované a břehy zpevněné, tak, že se odvrátilo nebezpečí a škody z povodní. Počínaje rokem 1941 tudy proplouvají parníky na trati Mělník – Kolín. Roku 1949 se začala stavět elektrárna na levém břehu Labe, přímo vedle zdymadel. Jsou tu vybudovány 2 turbíny na výrobu 1200 kW/ hod.  Roku 1954 byla elektrárna dána do provozu.

V novodobé historii probíhaly akce „Z“ na vybudování samoobsluhy, chodníků, dešťové kanalizace. V obci je založeno JZD. V obci vzniká chatová osada u Labe. V roce 1968 je uzavřena jednotřídní škola. Dětí dojíždějí do ZŠ v Nymburce.

V roce 1980 byla obec Kostomlátky (Doubrava již v roce 1960) připojena společně s dalšími malými obcemi ke Kostomlatům nad Labem. Od této doby se rozvoj obce pomalu zastavoval

a ustupovala také aktivita občanů.

V území nejsou evidovány žádné nemovité památky. Na katastru obce jsou dokumentovány ve 20. století archeologické nálezy v prostoru pískovny a bývalé cihelny.

V obci Kostomlátky se nacházejí památky místního významu z 19. století – 2 litinové kříže

s reliéfy Panny Marie a světic, brána u usedlosti z roku 1811 a stavba kapličky na návsi.

V naší obci nemáme žádné významné rodáky. 

V roce 1991 a 1992 občané Kostomlátek a Doubravy uspořádali referendum na odtržení od

Kostomlat nad Labem. Hlavním důvodem byla plánovaná těžba štěrkopísku v katastru obou

obcí, tím i finanční částky z těžby. V katastru se nachází ložisko štěrkopísku o ploše 36 ha.

Těžba je přesně vymezena schváleným dobývacím prostorem. Ukončení těžby se předpokládá v roce 2028 a po vytěžení vznikne jezero, které by mělo sloužit k rekreaci.

Od 1.1.1993 vzniká samostatná obec Kostomlátky – Doubrava. Dne 6.3.1993 proběhly volby do obecního zastupitelstva nově vzniklé obce. Nově vzniklá obec se potýká s mnoha problémy, které nelze vyřešit během krátké doby. Obec musela opravit postupně obecní majetek – obecní úřad, knihovnu, hasičskou zbrojnici, bývalou školu, místní komunikaci, autobusové čekárny, kapličky.  Obec odkoupila v restituci vrácenou hospodu od původního majitele pro pořádání kulturních a společenských akcí pro občany. Kromě oprav byla provedena nová elektrifikace v Doubravě, obě obce jsou od roku 2001 plynofikovány. Na podzim roku 2007 byla dokončena a zkolaudována stavba „Skupinového vodovodu Nymburk-Písty-Kostomlátky-Doubrava-Kostomlaty nad Labem. V současné době obec

zpracovává dokumentaci pro vybudování tlakové kanalizace.

V současné době se v obci nenacházejí žádné větší provozovny s průmyslovým zaměřením. Je zde zastoupená pouze drobná výroba – zámečnictví, klempířství. Prodejna potravin neobstála v konkurenci velkých prodejen v nedalekém Nymburce. Pošta, základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko-obvodní a zubní lékař, prodejna potravin, drogerie, řeznictví se nacházejí v Kostomlatech nad Labem vzdálených 3 km. Další možnosti služeb nabízí bývalé okresní město Nymburk vzdálené 4 km. Občanům slouží Obecní hospoda, kde obec a  SDH pořádají plesy, posvícenské zábavy, setkání seniorů. SDH  a spolek rybářů pořádají pravidelně pro děti Dětské dny.

V naší obci  pracuje velmi aktivně SDH. Jejich družstvo se účastní okresních, krajských a celorepublikových soutěží s velkými úspěchy. Prvním velkým úspěchem bylo získání „Polabského poháru“.Další úspěchy následovaly. O tom svědčí také velká sbírka pohárů a diplomů. K obci přiléhá malý listnatý lesík s chatovou osadou a  3 antukovými hřišti na tenis, nohejbal, volejbal, kde se koná každoročně nohejbalový turnaj.

Katastrem naší obce vede tzv. pravobřežní polabská cyklostezka Libice nad Cidlinou- Poděbrady-Nymburk-Kostomlátky-Ostrá-Lysá n.L.-Přerov n.L.. Nacházíme v rovinatém území středního Labe, geograficky je tato oblast nazývána Labskou tabulí.Velké plochy krajiny zaujímají především pole, která působí monotónně a turisticky ne příliš přitažlivě. Historickou přírodní osou tohoto území je malebný tok řeky Labe, který zde místy dosahuje šíře až 100 m. Okolí zde již majestátného řečiště je převážně lemováno vzrostlou zelení, alejemi stromů a navazujícími lužními lesy. Jako pozůstatek původního meandrujícího toku řeky Labe se zde dodnes zachovalo množství tůní a slepých ramen, na něž navazují rozlehlé  lesní a luční plochy. Nejbližší okolí řeky Labe se tak stává největším souvislým a krajinářsky nejzajímavějším místem celého území. 


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámkuMěsta, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Kostomlátky (obec) Nymburk

NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze