Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Opočno (zámek) [625]

Národní kulturní památka (NKP)

Areál opočenského zámku vyrostl na místě středověkého hradiště, které podle zápisu v Kosmově kronice stálo na staré obchodní stezce již roku 1068. Hrad byl dobyt a zničen v roce 1425 za husitských válek. Jeho ruiny přestavěli v polovině 16. století Trčkové z Lípy na renesanční zámek. Velkorysost koncepce a značný rodový majetek byly předpokladem k výstavbě rozsáhlého areálu. Budova zámku získala pravidelný obdélníkový půdorys kolem vnitřního nádvoří, do něhož se otevírají arkádové ochozy se štíhlými toskánskými sloupy, tvořící spojovací komunikaci mezi všemi prostory zámku. Fasádu oživila bohatá sgrafitová výzdoba. Část zámku s padacím mostem a hradním příkopem, jež je obrácená směrem k městu, plnila obrannou funkci. Po roce 1600 se staly součástí areálu míčovna, jednopatrový letohrádek spojený chodbou se zámkem a kaple.

Majetek Trčků byl po bitvě na Bílé hoře roku 1620 zkonfiskován. Jeho novým majitelem se stal Rudolf Colloredo, důstojník císařské armády. Colloredové přistoupili na počátku 18. století k barokním úpravám zámku, patrně podle návrhu G. B. Alliprandiho. V roce 1813 se na zámku radili proti Napoleonovi ruský car Alexandr I., pruský král Bedřich Vilém III. a rakouský ministr zahraničních věcí Metternich. V 19. století bylo při klasicistních úpravách zbouráno jedno arkádové křídlo, čímž se nádvoří otevřelo do parku, jenž nahradil v letech 1806 - 1820 hospodářsky využívané údolí. Anglický přírodně krajinářský park se rozkládá v údolí Zlatého potoka na ploše dvaadvaceti hektarů. Nalezneme tu vzácné dřeviny, rybníčky s umělými vodopády, čínský pavilon i umělou jeskyni pro poustevníka. Za parkem začíná obora, kde jsou chováni daňci, mufloni a jeleni Dybowského.

V zámku byly zpřístupněny historické interiéry s dobovým zařízením i cennými uměleckými sbírkami, etnografickými předměty z Afriky a Ameriky, dále zámecká obrazárna s díly italských, holandských a českých mistrů, zámecká knihovna čítající na dvanáct tisíc svazků a zbrojnice s jednou z nejrozsáhlejších sbírek zbraní v České republice, jež obsahuje zbraně od doby antické až po 19. století. Jsou zde zastoupeny i zbraně africké a indiánské, které se staly po zničení sbírek španělského krále během občanské války světovým unikátem.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)