Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Bítouchov (obec) [6084]Dle dějinné paměti okresu mnichovohradišťského jsou zmínky o naší obci již v XII. století, kdy obce dostávaly jména po svých starších. V tomto století jest zmínka o jméně naší obce podobné : "Bitúchův Dvůr" , později se přeměnilo na" Bítúchov" a v novější době" Bytouchov" pak "Bítouchov" . V blízkosti této obce měla býti ještě obec "Pryčhledy" a podle mapy přiložené asi v místech, kde se nyní nachází malý Bítouchov, ale o zániku, nebo snad slouční této obce s nynějším Bítouchovem žádné zapisy nejsou.

Částečné zmínky jsou též v XVI. století o naší obci a o osadě Dolánky. Tehdy občané těchto obcí byli poddanými majiteli hradu Zvířetického - pánů z Vartnberka a jim museli odváděti různé poplatky a pracovati na poli. Obec Bítouchov měla tehdy 13 usedlostí, na nich žilo 8 sedláků a 5 chalupníků, kteří odváděli pánům ze Zvířetic na penězích 12 kop, 88 grošů míšenských, mimo toho 42 slepic. Odpracovati museli ve žních 72 dní, 13 záhonů, konopí trhati, a 21 řady hnoje vyvlézti svými potahy. Obec dolánecká byla proti Bítouchovu ve výhodě, jak na práci, tak i poplatcích. V Dolánkách bylo 5 sedláků a 2 chalupníci. Tito odváděli pánům 4 kopy, 82 groše, 10 slepic, 3 korce, 1 vřetel žita a 7 vřelelů ovsa. Ve žních odpracovali 7 dnů a 4 záhony konopí otrhali. Bylo-li více obyvatel v těchto obcích - není známo, kteří by snad nebyli poddanými pánu ze Zvířetic.

Panství rozděleno bylo na rychty - Podhrádeckou, Ptýrovskou a Veselskou. Do Podhrádecké rychty patřila i naše obec i s obcí Doláneckou, dále Nová Ves, Bradlec, Zvířetice, Dalešice a Chudoplesy. Po zrušení poddanství v XIX století zůstalo toto sdružení obcí vyjma Bradlece a Chudoples až do roku 1890, kdy potom tato skupina byla rozdělena na menší obvody, takže Bítouchov se osamostatnil a jemu přidělená byla osada Dolánky a část Malého a Velkého Rečkova. Od které doby vznikl Malý a Velký Rečkov není nijakých záznamů, ani o velikosti těchto obcí. V polovici XIX století čítala naše obec asi 30 usedlostí, z nichž v roce 1866 v Malém Bítouchově 9 vyhořelo. Tímto požárem byly postiženy ti nejchudší v naší obci. Na hašení požáru pro nedostatek vody nebylo ani pomyšlení, protože voda byla dovážena v sudech až ze Zvířetic. O rok později byly vyhořelé domky za pomoci druhých spoluobčanů a správy dvora Zvířetického znovu postaveny a tím počet usedlostí dostoupil na svoji výši. Téměř za 50 let se v naší obci zvýšil počet domů asi o 20, takže naše obec čítala před válkou 52 čísla popisná. Ve velkém Bítouchově jest asi 20 usedlostí, z niž 14 majitelů živí se výhradně jako hospodařením a ostatní (i v Malém Bítouchově) chodí za zaměstnáním do blízkých továren, ač někteří mají několik korců polí, které však nestačí k jejich obživě, protože půda za Malým Bítouchovem, jest písčitá a neúrodná............

(z kroniky obce)


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Bítouchov (obec) Mladá Boleslav
obec, osada Bitouchov (osada) Semily(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)