Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Račice (obec) [5906]Obec Račice má katastrální rozlohu 527 ha a leží 8 km severovýchodně od Roudnice nad Labem. Je typickou obcí středního Polabí a Podřipska s bohatým zemědělstvím. Původní název byl Radčice (ves lidí Radkových). Nejstarší název byl Radzycz. V zápise slovníku Antonína Profouse „Místní jména v Čechách“ je naše obec zmiňována pod názvem Radešicz, Malych a Welkych.

Račice se připomínají již roku 1268, od kdy patřily do komplexu církevního, později světského dominia v Roudnici nad Labem až do roku 1850. V roce 1845 měly Račice 35 domů a 230 obyvatel. Část obce na Labi se nazývala ve starším období Nová Víska nebo také Malá Ves. Ta postupně zanikla a posledními obyvateli byla rodina Šťastných.  V roce 1890 se připomíná v Račicích 56 domů a 299 obyvatel, zaměstnávajících se převážně dobře rozvinutým zemědělstvím. Pod obcí u řeky byl přívoz, který zajišťoval spojení mezi Račicemi a Štětím.

V roce 1880 řídící učitel Josef Ubelaker uvádí, že: „Dle udání nejstarších v obci žijících lidí dá se souditi, že škola v Račicích krátce před r.1800 počala existovati. Kdy a kterak založena byla a o místě na kterém se času toho nalézala, nelze blíže se dověděti. Proslýchati pouze jest, že v poslední době než škola do svých nynějších místností se dostala vyučováno bylo v nynějším č.p.17. Zde měl bydleti, jak zprávy občanův potvrzují, bednář, který provozovav řemeslo zároveň děti vyučoval. Jakých odměn a jakých výsad za to požíval se neví. Tak bylo v prvé čtvrti 19ho století. Až do 31.května 1838 se zaznamenává škola v Račicích pouze co privátní a teprve zpomenutým datem byla vys.c.k.guber. schválena co výsadní a také potvrzena (viz listinu týkající se zřízení školy v Račicích)“. Prvním učitelem pro račickou stanici, přidělenou ke škole štětské, byl Josef Šimáček a to až do roku 1835. V roce 1835 nastoupil jako učitel Josef Andres z Brozan, on i jeho nástupci již bydleli v Račicích. Andres při svém nastoupení založil tzv. „čestnou knihu“, v které se zaznamenává až do roku 1865. Za něho se stala privátní račická škola výsadní (31.5.1838 pod č.26463). Dalšími učiteli byli postupně Jan Šuda z Neratovic, Vincenc Žalud z Vrbna n.Vlt, Josef Ubelaker z Litomyšle a do roku 1903 dalších 11 kantorů a 10 učitelů náboženství.

Škola sídlila nejprve v domě č.35, později v domě č.54, kde bylo v roce 1861 přistaveno první patro jako byt učitele. Na schůzi školní rady dne 9.května 1886 bylo usneseno, že se vypíše konkurs na stavbu nové školy a to z důvodu nedostatečných prostor pro výuku. V roce 1885-6 bylo zde 112 dětí školou povinných (s přiškolenými obcemi Hněvice, Záluží a Kozlovice). Dne 22.července roku 1887 byla kolaudována nová škola na č.p.37.

S úbytkem počtu dětí došlo ke zrušení i školy v Račicích, a to rozhodnutím Odboru školství ONV v Litoměřicích ke dni 30.6.1979. Žáci i ředitelka přešli do plně organizované ZDŠ ve Štětí. V posledním školním roce 1978-79 byla račická škola školou jednotřídní s 21 žáky, 12 dětmi v 1.ročníku. a 9 v ročníku druhém.

Z novodobé historie se nelze nezmínit o výstavbě veslařské dráhy na místě bývalé pískovny mezi obcemi Račice, Záluží a Předonín, která byla dokončena v roce 1986. Toho roku zde bylo uspořádáno Mistrovství světa juniorů ve veslování, následovalo Mistrovství světa v kanoistice juniorů 1993, Mistrovství světa ve veslování 1993 a  dále v roce 1999 Mistrovství světa v rybaření. Celková délka vodního kanálu je 2.350 m, celková rozloha je 73 hektarů.

Z historie budování infrastruktury v obci stojí za zmínku výstavba vodovodního přívodního řádu s přípojkami v obci mezi léty 1995 a 1998 a výstavba sítě tlakové kanalizace s novou čistírnou odpadních vod v letech 2004 až 2005. V roce 2005 byl dokončen i nový chodník při hlavní komunikaci od města Štětí.

 


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Račice nad Trotinou (obec) Hradec Králové
obec, osada Račice (obec) Litoměřice
obec, osada Račice (obec) Třebíč
obec, osada Račice (obec) Žďár nad Sázavou
obec, osada Račice (obec) Rakovník(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)