Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Křešice (obec) [5876]Obec Křešice spadá do oblasti labského úvalu, na pravém břehu Labe, severovýchodně od jeho toku. Polabská rovina zde začíná přecházet do zvlněné krajiny, navazující již na České středohoří. Nad terén vyčnívají tři menší kopce Křemín ( 224 m n.m.), Holý vrch (302 m n.m. ) a Skalka
(338 m n.m. ). Územím podél řeky Labe prochází komunikace II. třídy a v místě přechodu roviny na zvlněný terén vede železniční trať č. 072 Děčín - Ústí n.L. Na území obcí přitékají do Labe od severu tři potoky a to Luční, Blatenský a Úštěcký.

Obec Křešice tvoří pět částí, centrální obcí jsou Křešice, severně na ně navazují Zahořany, západně od nich Třeboutice, jižně Nučnice a nejvzdálenější částí je směrem na sevrovýchod Sedlec. Území všech obcí zůstalo téměř nedotknuté, s historicky odpovídajícím charakterem zástavby. Dominantou v území je na mírném návrší mezi Křemínem a Holým vrchem areál kostela Nejsvětější trojice (postaven 1653 - 1656), dalšími významnými církevními stavbami jsou kostely P. Marie v Křešicích za školou a kostel sv. Matouše na návsi také v Křešicích.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Křešice (obec) Litoměřice(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)