Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Bohdaneč (obec) [5715]Obec Bohdaneč, dříve také Zelená Bohdaneč, bývala kdysi městečkem (o čemž svědčí dekret z roku 1514 vydaný králem Vladislavem II. Jagellonským). Nyní je to vesnička, která se svými satelitními osadami Prostřední Vsí, Šlechtínem, Řeplicemi, Kotoučovem a Dvoreckem čítá cca 400 obyvatel. Rozkládá se v malebném údolí při silnici ze Zbraslavic do Ledče nad Sázavou v nadmořské výšce cca 461 m v údolí Pilského (Ostrovského) potoka, pramenícího u Řeplic a vlévajícího se do řeky Sázavy u Zruče nad Sázavou. Při východu z údolí stával tu kdysi strážný hrad, hlídající stezku od Sázavy. Připomíná jej i název „na hradě“ ač přesně k bývalému hradišti nepřiléhá. Na východě a jihu ohraničují katastr obce rozsáhlé lesy do nichž je vklíčena. Prvé dochované zprávy o  Bohdanči jsou z roku 1233, kdy ji velmistr Řádu německých křížovníků s červenou hvězdou – Heřman Balka prodal za 100 hřiven stříbra želivskému opatu Heřmanu pro jeho klášter. Uprostřed Bohdanče stojí gotický kostel zasvěcený Zvěstování Panny Marie. Jeho vznik lze datovat do druhé poloviny 13. století, za vlády bohdanečských vladyků.

Obec Bohdaneč leží severozápadně od Ledče nad Sázavou. Rozkládá se v údolí Pilského potoka, který paramení u Řeplic a vlévá se do řeky Sázavy.
První zmínka o Bohdanči se datuje k roku 1233, kdy ji prodával velmistr Řádu německých křížovníků s červenou hvězdou - Heřman Balka. Od něj koupil ves želivský opat Heřman za 100 hřiven stříbra pro svůj klášter spolu s vesnicemi Humpolcem, Dobrou, Skrýšovem a Pustinou. Od té doby spravovali Bohdaneč premonstráti ze želivského kláštera. Až v polovině 14. století se objevují první vladykové, kteří vesnici a část okolí od kláštera zakoupili.
Od roku 1367 se vystřídalo spousta majitelů. Za zmínku stojí například Jan Kropáč z Bohdanče, Milota, Léva a Ctibor z Bohdanče, Rober a Ješek Bohdanečtí. Kolem roku 1415 zde žil také Vavřinec z Bohdanče, který spolu s Milotou z Bohdanče pečetil stížný list do Kostnice proti upálení Mistra Jana Husa.
Kolem roku 1525 zde žil Kuneč Bohdanečský, který byl syn Heřmana z Bohdanče a za něho také dosáhla Bohdaneč asi největšího rozkvětu. Docílil toho, že král Vladislav II. Jagelonský povýšil vesnici Bohdaneč na městečko s mnoha právy. Stalo se tak na den svaté Barbory roku 1514 v Budíně, kde král sídlil.
Škola v Bohdanči vznikla při zdejší faře již možná na sklonku středověku. Marie Terezie zavedla i povinnou školní docházku od 6 do 12 let. František Kopecký se stal prvním učitelem. Kolem roku 1800 docházelo do místní školy něco přes 100 žáků z vesnice a jejího okolí.
Od 1.9.1946 zde byla otevřena újezdní měšťanská škola. Pro nedostatek dětí byla základní devítiletá škola od pátého ročníku v roce 1978 zrušena a děti začaly dojíždět do školy ve Zbraslavicích. Do roku 1980 se udržel první až čtvrtý ročník. Po tomto roce byla již škola úplně zrušena.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Bohdaneč (obec) Kutná Hora
obec, osada Černá u Bohdanče (obec) Pardubice
město, městys Lázně Bohdaneč (město) Pardubice(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)