Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Vojkovice (obec) [5620]Nejstarší doklad o již existující obci Vikvice je z roku 1088 a nalézá se v pražském archivu. Pozdější zmínka o naší obci je také v pražském archivu z roku 1226, kdy župa Sedlecká přechází pod správu hradu loketského, při čemž se mluví o Vojkovicích jako ostarém slovanském osidlení.

JAKUBOV má podobnou historii. Z archivních pražských záznamů se dovídáme, že zemanský dvorec a obec Jácobs (latinské pojmenování Jakubova) patřila již v roce 1140 spolu s Vojkovicemi k nově založenému klášteru doxanskému ve Velichově.

Další záznam je z roku 1234, kdy král Václav II. dovoluje klášteru doxanskému ve Velichově přeměřiti pozemky v obci Jakubov. Po přeměření a po novém osidlení cizími kolonisty objevuje se též tvar Jácobs, respektive Jákobs, doložený již v roce 1273 z něhož se později vyvinula zkomolenina Jokes, doložená až v 17. století. 
Toto je doložená historie obou našich obcí.

K jakubovské historii zbývá ještě se zmínit o pověsti, která se udržela mezi německým lidem. V této se praví, že to byl jakýsi Jakub, který k nám přišel z Horní Falze na pozvání doxanského klíštera, aby si spolu se svými bratry Heřmanem, Petrem a Leopoldem založili svůj domov. A tak Petr založil Petrvo Heřman Heřmanov a Leopold Lipoltov, a Jakub Jakubov. 
A právě v té době byla tato obec nazývána "Jakubsdorf".

Není zcela vyloučeno, že i tato verze má své pravdivé zázemí, neb se jedná o dobu, kdy Jakubov byl českými osadníky vylidněn a posléze i po nějakouu dobu neolidněn, takže v tato místa mohl přijít udajný Jakub z Horní Falze, a to v mezidobí 13. až 17. stoletím. Když se ale v 17. století podle doložených archivních záznamů z 12. století zjistilo, že na tomto místě byla kdysi obec Jácobs, upustilo se od jména Jakubsdorf a vrátilo se této obci staré pojmenování Jácobs, ze kterého se během času vyvinulo ono zkomolené jméno Jokes, poslední pojmenování Jakubova před odsunem Němců.

Tím by se dala vysvětlit ta historická mezera mezui 12 - 17 stoletím, kdy jméno Jokes se v úředních záznamech nevyskytovalo, ale pouze Jakubsdorf, nebo také "Zwiesebach" podle rozdvojeného potoka nad Jakubovem. (Toto jméno se vyskytuje ve školní kronice - německé kronice jakubovské).


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Vojkovice (obec) Brno-venkov
obec, osada Vojkovice (obec) Frýdek-Místek
obec, osada Vojkovice (obec) Karlovy Vary
obec, osada Vojkovice (obec) Mělník(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)