Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Toužim (město) [5615]Toužim (612 m n. m.) je malé historické město na západě Čech, ležící v mělkém širokém údolí horního toku říčky Střely v Tepelské náhorní plošině.

Dějiny Toužimi a jeho okolí se začaly psát na sklonku 12. století, kdy toto území od českých panovníků získal a následně také kolonizoval jihočeský velmož Jiří z Milevska, jenž posléze své majetky daroval klášteru premonstrátů v Milevsku, který založil v roce 1185.

Toužim byla již od počátku správním centrem panství. Za husitských válek se toužimského klášterního majetku zmocnila kališnická šlechta. Jan I. z Vřesovic přeměnil Toužim na gotický hrad a v roce 1469 k němu přenesli obyvatelé vypleněného města Útviny svou městskou obec. Toužim se tak stala opevněným městem a hospodářským centrem panství. Posledními šlechtickými majiteli byli v letech 1837-1945 vévodové Beaufort-Spontini.

Zejména v období renesance v 16. století doznalo město značného rozkvětu, zdejší zámek byl šlechtickou rezidencí, kvetla řemesla i obchod s horními městy v blízkém Slavkovském lese a Krušnohoří. Město postupně získalo řadu práv, mělo radnici, dvě školy, tři kostely, za městskými hradbami vyrostla předměstí. Původně převážně české obyvatelstvo bylo postupně v průběhu 16. a 17. století vytlačeno a germanizováno německými kolonisty, v 17. století se zde usadili i židé.

Po skončení II. světové války v roce 1945 bylo německé obyvatelstvo kraje vysídleno a nahrazeno českými dosídlenci z vnitrozemí Čech. V období socializmu (1948-1989) se převážně zemědělské město přeměnilo na sice malé, ale v rámci regionu největší a nejvýznamnější průmyslové středisko s více než 3000 obyvatel. V letech 1949-1960 byla Toužimi sídlem okresu. Dnes má statut města s výkonem státní správy. Díky své odlehlé poloze a venkovskému charakteru regionu je Toužim a její okolí zajímavým místem k návštěvě. Mimo jiné zde také pramení říčka Střela. Nezanedbatelný není ani kulturní a historický odkaz zdejšího regionu – odkaz dávné Evropy střeží pravěké hradiště na hoře Vladaři, křesťanské kořeny zde připomíná klášter premonstrátů v Teplé a slavné barokní poutní místo Mariánské Skoky. Revoluční doby husitského hnutí pak zas připomínají Žlutice. Historické jádro Toužimi se zámkem je památkovou zónou, stejně jako dvě vesnická sídla Kosmová a Kojšovice. Bohatá minulost a její stopy v podobě četných památek společně se zdejší přírodou vytvářejí dobré podmínky k aktivnímu odpočinku a zvou k návštěvě a poznání této dosud málo známé oblasti Čech.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
město, městys Toužim (město) Karlovy Vary(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)