Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Plavsko (obec) [5559]Obec Plavsko leží v krajině rybníků v jihozápadní části okresu Jindřichův Hradec na okraji Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Na jihu je katastr ohraničen řekou Nežárkou, od západu komplexem jemčinských lesů.

Původně osada při zemské stezce, první písemná zmínka o obci je z roku 1379. 

K názvu obce existují dva výklady. První je z obecní kroniky – Plavsko i Splavsko /něm. Altplatz/ patrně starší Stráže /Platz/. Původ jména od slovesa „pláti“ – ohně plály na návrší, ohlašujíce do vnitrozemí vpád nepřítele.

Druhý výklad je z ikonografie znaku obce: autor Stanislav Kasík – jméno Plavsko značí všechno co k plavu nebo plavům přísluší a znamenalo osadu u plavu. Plav je odvozeno od „plavení“ a tím je obvykle myšleno plavení dřeva. Plavem se nazývalo místo, kde se dřevo plavilo či plavení shromažďovalo a připravovalo. 

Jádro obce tvoří dlouhá náves s původní zástavbou a třemi rybníky, uprostřed škola z roku 1877, kapličkou původně z roku 1777 přestavěná v roce 1935 a Obecní dům dostavěný v roce 1929.
Zajímavostí je „Čertův komín“ – kamenný pilíř na pravém břehu řeky Nežárky v místě zvaném „U Číhadla“. Podle pověsti je to zbytek vodovodu, kterým měla voda vésti do Stráže.
Pro svou polohu, množství rybníků a klidné prostředí je obec předurčena k cykloturistickým i pěším výletům. Jsou zde ideální podmínky pro houbaře a rybáře. 

Historie:

Obec leží při staré zemské stezce v jihozápadní části jindřichohradeckého okresu, v místech kde západní okraje českomoravské vysočiny pozvolna přecházejí v rovinu Třeboňskou, v nadmořské výšce 480 m.
Katastr obce je od jihu ohraničen řekou Nežárkou, na západě komplexem Jemčinských lesů.
První písemná zmínka je z roku l379. Ves patřila převážně k panství Strážskému – 1518, v dobách dřívějších také k panství Třeboňskému a Hradeckému – 1384.
Plavsko německy Alt Platz je patrně starší než sousední Stráž nad Nežárkou – německy Platz.
Pro původ názvu obce existují dva výklady. První od slovesa „pláti“ – ohně plály na návrší …, a druhý „vše co k plavu nebo k plavům náleží“.
Roku 1828 založen byl katastr obce, kde původní statky byly rozšířeny o 20 nových, seřazených kolem dlouhé návsi se třemi rybníky a kapličkou z roku 1777. Velký rozvoj obce nastal po první světové válce, kdy byla postavena většina domů. V roce 1920 zde začal p. Brunner vyrábět sýry, později známé pod názvem Romadúr nebo Unikát. 
Rozvoj obce umožnila též její elektrifikace v roce 1922. Obecní dům, ve kterém je sál hostinec, knihovna, kanceláře a dva byty byl vystavěn v roce 1929, ve stejném roce v něm byl zahájen provoz biografu. O společenské a kulturní dění v obci se staraly především spolky. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1876, Spořitelní a záložní spolek /Kampelička/ v roce 1898 se 77 členy měl v roce 1929 již 203 členů. Tělocvičná jednota Sokol vznikla v roce 1920 a Spolek divadelních ochotníků zde působil v letech 1956-1968, Myslivecká společnost byla založena v roce 1948.

Při sčítání v roce 1930 bylo v Plavsku 165 popisných čísel se 760 obyvateli, na konci roku 2003 je v obci 202 čísel popisných a 431 obyvatel. Více z historie obce je možné se dozvědět v obecní kronice.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Plavsko (obec) Jindřichův Hradec(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)