Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Horní Němčice (obec) [5527]Kdo vesnici Horní Němčice založil, není známo. Jméno vesnice Nempozic je uvedeno v zemských deskách roku 1358.Jako v četných jiných osadách tohoto západního cípu Moravy, bylo i v Horních Němčicích sídlo příslušníka nižší šlechty. Připomíná se tu svobodný dvůr již v patnáctém století a ke konci šestnáctého století tvrz, ovčírna a pivovar.Jisté je, že tvořily Horní Němčice spolu s Radlicemi malé panstvíčko. Roku 1459 se připomíná, že ves Radlice, jakožto část statku hornoněmčického, připadly k panství Dačickému. Kdy Horní Němčice připadly k panství Dačickému není známo, ale jisté je, že se tak stalo před rokem 1610, kdy již Horní Němčice jsou jmenovány jako součást panství dačického, k němuž patřily až do zrušení poměru poddanských v roce 1848. Tak hovoří dávný kronikář. Obec Horní Němčice má v současné době sotva stovku obyvatel, kteří žijí ve 47 obytných domech a rozkládá se v malé kotlině 3,5 kilometru jižním směrem od Studené, na silnici vedoucí ze Studené na Dačice a Slavonice.

Roku 1358 jsou HORNÍ NĚMČICE v zemských deskách zmiňovány pod názvem NEMPOZIC, to je všeobecně známo, ale co a jak bylo do té doby? Dlouho před uvedeným rokem byly mezi Dačicemi a Studenou neproniknutelné lesy, kudy vedly jenom pěšiny a všechen náklad byl přenášen v krosnách na zádech. Tyto lesy patřily k Dačickému panství a tehdejší zámecký pán rozhodl, že na hranici panství sousedícího s panstvím pánů z Telče je třeba vybudovat osadu. Pověřen tímto byl jeden příslušník nižší šlechty – zeman a bylo mu přiděleno množství nevolníků, kteří měli osadu vybudovat. Jak dlouho to mohlo trvat se nedá ani odhadnout, ale je historicky prokázáno,že jako první byl v obci postaven zemanský dvorec a dva domky pro služebnictvo , poté vyrůstaly další domy až do dnešní skutečnosti.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Horní Němčice (obec) Jindřichův Hradec(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)