Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Písařov (obec) [55]Písařov je nevelká obec v okrese Šumperk ležící při státní silnici č. l/ll mezi Červenou Vodou a Šumperkem. V okolí je známá z dřívější doby výrobou kartáčů, obchodováním s nimi, pašováním zejména cukerinu a typickou mluvou. K obci patří od roku l919 osada Bukovice, do té doby samostatná obec. Podle sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 má obec 709 obyvatel, 266 domů, z toho 184 obydlených trvale. Z celkové výměry obce 1885 ha připadá na Písařov 1500 ha a na Bukovici 385 ha. V rozlehlém písařovském katastru převažují lesy / 49% /, v bukovském potom orná půda / 76% /.   Písařov Patří mezi nejstarší obce na štítecku.

První písemná zpráva je z roku 1278. V roce 1890 zde žilo 1823 obyvatel. Od té doby jejich počet klesal. Počet domovních čísel dosahoval až 250. Nadmořská výška je u Kocandy 500 m n.m., na Zašívě 700 m n.m. Úředně stanovená průměrná výška je 552 m n.m. Z občanského vybavení je zde základní škola a mateřská škola, obchod s potravinami, prodejna masa, vinárna a odesílací pošta a obecní úřad. Památkově chráněn je statek čp. 104, nejstarší památkou je potom zvon na kostele z roku 1550.   Bukovice Nejstarší písemná zpráva je z roku 1480. V roce 1890 zde žilo 415 obyvatel. Od té doby jejich počet opět klesal. Počet domovních čísel dosahoval až 79. Nadmořská výška je 459 až 490 m n.m. Průměrná výška je 475 m n.m. Z občanského vybavení je zde restaurace Kocanda. Památkově chráněna je dřevěná zvonička z konce 19. století.  

Geologicky patří Písařov do Orlicko-kladského krystalinika, převládá rula. Bukovice patří k České křídové pánvi s mocnými usazeninami slínovců a pískovců.   Horopisně patří Písařov do podhůří Jeseníků, Bukovice je součástí Kladské kotliny a její Kralické brázdy.   Vodstvo Písařov i Bukovice patří k úmoří Černého moře. Písařovský potok i Čistá z Bukovice vtékají společně do říčky Březná a dále do Moravské Sázavy, Moravy a Dunaje.   Klimaticky patří Písařov do chladné oblasti, Bukovice potom do oblasti mírně teplé.   Název obce byl původně v roce 1278 villa Scriptoris, v roce 1358 Pisarzovicz, v roce 1586 ves Pysarzow. Roku 1669 Pisarow, později Písařov, německy Schreibendorf. Název Bukovice vznikl dle umístění u buků, německy Bukowitz. Písařov byl vždy převážně český, Bukovice však do roku 1945 převážně německá.  


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Písařov (obec) Šumperk(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)