Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Podůlší (obec) [5378]2005
Vznikl projekt lesoparku za budovou OÚ, vedle dětského hřiště. V obci byl zprovozněn bezdrátový internet. Počet domácností, kteří měli zájem o tuto moderní techniku rychle vzrostl. Bylo prodlouženo veřejné osvětlení v hoření části Podůlší. Čestný občan Podůlší, herec Josef Vinklář oslavil své 75 narozeniny. Sbor místních hasičů oslavil v květnu výročí 100 let své existence.
Zdejší sbor je stále velmi činný. Dělá dobrou reklamu obci na mnoha akcích. Bylo zahájeno zpracování projektu obecního vodovodu a podána žádost o vydání stavebního povolení.
2004
Bylo s konečnou platností rozhodnuto vybudovat obecní vodovod. Problémy s nedostatkem vody především v letních měsících přerostly v kritický problém. Zahájilo se shánění finančních prostředků pro realizaci projektu.
2003
Byl vybudován bezdrátový veřejný rozhlas, téměř v každé domácnosti je bezdrátový přijímač, pravidelné vysílání novinek v Podůlší je vždy z budovy OÚ v pondělí navečer.
1999
Podůlší si připomnělo 600 let existence od první písemné zmínky o obci. Oslava se uskutečnila 19. června. Účastníky přivítal starosta obce Ing. Zdeněk Žalský, na pódium byl pozván jeden z potomků místního rodáka, spisovatele dr. Josefa Knapa, http://www.spisovatele.cz/josef-knap . Převzal zde čestné občanství, udělené jeho otci in memoriam. Pozváni přijal i místní rodák, herec ND Josef Vinklář, http://www.osobnosti.cz/josef-vinklar.php , kterému byla rovněž udělena stejná pocta. Návštěvníci si mohli prohlédnout automobilové veterány, historickou hasičskou stříkačku, povozit se v kočáře nebo na koních. Nad obcí se také uskutečnil seskok parašutistů. Byla možnost prohlédnout si novou budovu OÚ nad novým hřištěm. V budově OÚ byla připravena výstava o životě a tvorbě spisovatele J. Knapa. Na této akci se sešlo mnoho rodáků, občanů i cizích návštěvníků. Účastníci odpolední slavnosti se poté přesunuli na místní hřiště, když průvod z dolení návse byl doprovázen kapelou Žďárského ze Sobotky. Večer byla připravena zábava s občerstvením.
1998
Byla postavena nová budova obecního úřadu, kde sídlí i místní knihovna. Pokračovali dokončovací práce na dlouhodobě vznikajícím sportovním areálu pod budovou OÚ. Hříště vytvářené především na tenis, nohejbal, volejbal a malou kopanou se má stát chloubou obce.
1980 - 1995
V hoření části obce byla zřízena částečná kanalizace, zemní elektrifikace, osvětlení obce. V Dolením Podůlší byla též obnovena elektřina po sloupech. Dále byla provedena v hoření části obce komunikace živičným povrchem a chodníky. Opraven pomník z roku 1866. V devadesátých letech byla vybudována čerpací stanice. Postupně byl po celé obci zaveden telefon. Jednotné zemědělské družstvo Český ráj se v 90 letech rozpadlo a byla založena akciová společnost, která po pár letech pro špatné vedení přestala hospodařit. Pole byla nabídnuta akciové společnosti AGRO Chomutice, která převzala většinu strojního zařízení a některé budovy. Členové, kteří souhlasili, dostali poplatek za každý vložený podíl v hodnotě 30%. Chomutice si vedou stále velice úspěšně. 
1989
Volbami dne 24. listopadu 1990 spojení obcí z roku 1960 skončilo a vzniklo pět samostatných obcí: Brada - Rybníček, Dílce, Jinolice, Kbelnice a Podůlší. Jako první dali podnět k rozdělení představitelé Podůlší.
1950 - 1980
V červnu 1976 byla škola v Jinolice pro nedostatek žáků zrušena a děti byly převedeny do škol v Jičíně. Od roku 1974, kdy byla naše obec vybrána jako obec širšího významu, byla povolena výstavba rodinných domků. V rámci územní reorganizace byly dne 1. července 1960 k Podůlší připojeny obce Brada s osadou Rybníček, Dílce, Jinolice a Kbelnice.
1900 - 1950
V roce 1941-42 byla provedena elektrifikace obce firmou ZELENÝ Praha. V období válek vzniklo v obci i blízkém okolí mnoho pomníků na počest padlých vojáků v boji. v roce 1905 byl založen místní sbor dobrovolných hasičů.
19. století
Do školy zdejší děti chodily do dosti vzdálené Cidliny až do roku 1868, kdy byla založena škola v sousední Jinolici. V r. 1887 byla postavena nová školní budova. Roku 1900 měla škola dvě třídy a 81 žáků. V letech 1832-1838 byla postavena nová silnice z Jičína do Turnova, která oddělila od sebe Dolení a Hoření Podůlší. Měla být co nejpřímější, proto mezi Jičínem a Libuní míjela všechny vsi, které se teprve dodatečně rozšířily k silnici. Ve Kbelnici byl u silnice postaven zájezdní hostinec a v Podůlší hospoda "Na jívě". Podůlší je přifařeno do Železnice, kde byla od r. 1750 lokálie a r. 1768 obnovena fara.
17. století
Když 22. února 1606 prodali Trčkové panství Veliš Jindřichu Matyáši Thurnovi, oddělili od něj město Jičín, Podůlší a několik dalších vsí připojili k panství Kumburk, kde Podůlší zůstalo až do konce feudalismu. Dobrou představu o Podůlší v 17. st. dává gruntovní kniha zvaná Rychta bradská z let 1605 - 1705 a berní rula z r. 1653. Tehdy zde byli tři sedláci a pět chalupníků. Jeden sedlák měl 90 strychů polí (27 ha) a dva po 54 str.(16,2 ha), tři chalupníci měli po 36 str. (10,6 ha) a dva po 18 str. (5,4 ha), bylo zde celkem osm usedlostí. Koncem 17. století přibyly tři baráky bez polí. Dva z nich byly postaveny na obecních pozemcích a třetí 1665 původně pro výměnkáře. Ještě podle tereziánského katastru zde bylo r. 1756 jen 11 domů. Všechny usedlosti byly v dolení části obce, kde je náves. Hoření část vznikla až mezi lety 1756 a 1788, kdy mělo Podůlší již 26 domů. Jihovýchodně od Doleního Podůlší je samota Luňáček. Před postavením nové silnice do Turnova tu býval zájezdní hostinec u staré formanské cesty. V letech 1587-1624 vlastnil tuto chalupu nejprve Jan Luňák, pak jeho syn Václav Luňák. Byl malé postavy a říkalo se mu Luňáček. Přesto, že uplynulo již více než 350 let, zdrobnělina jména původního majitele se v názvu samoty objevuje dodnes. Soustavou vozových cest a úvozů bylo Podůlší spojeno s okolními obcemi a městečky.
16. století
Po sto letech, kdy kolem r. 1500 ves koupil Mikuláš Trčka z Lípy a připojil jej k panství Veliš, bylo mezi vesnicemi uvedeno i Podůlší.
14. století
Nejstarší zmínka o vsi pochází z 3. září 1399, kdy Detřich z Podůlší prodal svůj dvůr a celou ves Podůlší Kunešovi ze Sukora (u Hořic) za 125 kopů grošů. 


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Podůlší (obec) Jičín(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)