Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Střemošice (obec) [5260]Střemošice jsou v historických pramenech uváděny poprvé v r.1559 jako součást  novohradského panství  Jana Žateckého z Vejkrštorfu (+1659). V letech 1654-1705 náležely rytířům z Rozntálu usazeným na Trojanovicích a Hrochově Týnci. Po nich připadly tyto statky včetně Střemošic hradišťským premonstrátům (Hradisko u Olomouce), kteří jej drželi až zrušení kláštera v r.1787. Posledním feudálním majitelem osady byl rytíř Jan Prokop z Lichtenwaldu (1824).

Obec  STŘEMOŠICE a její  místní část BÍLÝ KŮŇ se nachází na okraji Českomoravské vrchoviny, východním směrem od města Luže a severovýchodním směrem od města Skuteč.
V průměrné výšce 394 metrů nad mořem. Východním směrem od obce najdeme chráněné území a to přírodní památku Střemošická stráň, je to krajinná oblast s vzácnou florou. Na nejvyšším bodu stráně stojí tříboký hranol "Poklona", odkud je překrásný výhled směrem k Českomoravské Vysočině. Jihozápadním směrem se nad obcí zvedá kopec Klapalka (380 m.n.m.) a na jeho stráních se daří vzácným druhům teplomilných rostlin. Osada Bílý Kůň leží jižním směrem od obce na okraji přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky. V prostoru mezi obcí a osadou je bývalé tvrziště nazývané Žižkův stůl. V obci i v místní části se křižují značené trasy cyklostezek a také obcemi prochází modrá a červená turistická značka.

Území vesnice trvale obývá asi 180 obyvatel. Celková katastrání plocha obce je 428 ha, z toho orná půda zabírá padesátdva procent. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu třetinu). V katastru obce jsou ovocné sady.

Nejstarší historickou památkou je tvrziště „Žižkův stůl“, s jehož pojmenováním souvisí i název osady Bílý kůň (dle pověsti zde odpočívali Žižkovi spolubojovníci).  Další významnou památkou a současně krajinnou dominantou je vzácný trojboký barokní sloup Nejsvětější Trojice z r.1730 korunující vrch zv.“Poklona“ (údajně zde bylo původně keltské pohřebiště, dle jiných popraviště). Ve Střemošicích najdeme ještě sochu sv.Michaela Archanděla z r. 1746 a bývalý panský dvůr z 18.století. Přírodní památku představuje lokalita „Střemošická stráň“, chráněné území s výskytem vzácné flóry, jedna z nejvzácnějších botanických lokalit v ČR (střemcha, střevíčník pantoflíček,lilie, vstavače).


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Střemošice (obec) Chrudim(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)