Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Bořice (obec) [5185]Dnešní Obec Bořice tvoří od roku 1910 dvě části, vlastní Obec Bořice a osada Podbor. Právě v místní části Podbor byly nalezeny archeologické vykopávky, které potvrzují osídlení již z dob lužické kultury. Období lužické kultury se datuje mezi 12. až 4. stoletím před naším letopočtem, ale pravděpodobně bude mnohem starší. Přesnější datace však podle dnešních poznatků historické a archeologické vědy není možná. Přesnější datace již představuje protoslovanské osídlení. Na ní navazuje osídlení slovanské, které je dokumentováno zbytky žárového pohřebiště v nejvyšším místě obce takzvané doby hradištní, tj.z období mezi 8. až 10. stoletím našeho letopočtu. Slovanské osídlení se však posunulo na západ. Naši obec vůbec nezasáhla německá kolonizace, o čemž svědčí mimo jiné absence německých jmen jak v Bořicích tak i v Podboru. Kontinuitě osídlení od dob lužické kultury a dokonce i z období, které ji předcházelo nepřímo nasvědčuje skutečnost, že převážná většina starousedlíků má krevní skupinu 0.

První písemné zmínky o osídlení obce se datují z 12. století a to zprávou z r. 1122 o poplužním dvoře, který se nacházel v Bořicích v místě dnešního č.p. 17. První zpráva o vlastních Bořicích pochází z roku 1382, kdy je připomínán vladyka Václav z Bořic a Mikulovic. K roku 1410 je zmiňován zeman Petr z Bořic, jehož tvrz stávala v místech č.p. 17 a 48. K roku 1440 je připomínán Martin z Bořic známý tím, že byl signatářem zemského míru čtyř spojených krajů. Koncem 15. století připadly Bořice do majetku vladyků Bořických z Hostovic. Roku 1588 vlastnil Bořice Jan z Bořic, který je téhož roku prodal Václavu Lukařskému z Lukavce a ten je opět převedl na známou historickou postavu Jiříka z Aldspachu, císařského pardubického hejtmana. Ten zakrátko prodal ves Markétě Berkové z Lípy na Chrasti. Od této doby byly Bořice součástí Chrasteckého panství a sledují jeho historii.

Obec ve středověku tvořila tvrz se zemanským dvorem a sady, kolem nichž vyrůstala hospodářská stavení a selské usedlosti. Ani naší obci se nevyhnuly hrůzy třicetileté války. Po jejím skončení jsou v r. 1652 zmiňovány v obci zemanský dvůr, dva sedláci s potahem, šest zahradníků a šest pustých hospodářství. K roku 1654 jsou evidovány ještě 3 opuštěné usedlosti. Teprve v r. 1664 byly dosazeni vrchností další dva sedláci na opuštěné statky.

V r. 1790 je v Bořicích počítáno 28 čísel a v r. 1933 již 63 čísel s 368 obyvateli. V již zmíněném r. 1910, kdy dochází ke sloučení Bořic a Podboru v jednu katastrální obec, je počítáno 81 domů a 469 obyvatel. V r. 1899 proťala obec Bořice železniční trať Holice-Chrudim s místní zastávkou. Veřejný rozhlas byl v obci zaveden v r. 1957. V r. 1961 byla postavena budova dnešního obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí. V r. 1965 získávají Bořice čestné označení vzorná obec. Veřejné osvětlení bylo rekonstruováno v r. 1973 a plynofikace obce proběhla v r. 1998.

Naše obec má bohatou kulturní a spolkovou tradici. 18. května 1891 byl založen Sbor dobrovolných hasičů. V r. 1906 vznikl Spořitelní a záložní spolek, krátce na to vznikl divadelní a ochotnický spolek Tyl.

Zejména však obec proslavil sport. V r.1920 byl zorganizován sportovní kroužek fotbalu, který se v r. 1924 transformoval na slavný Bořicko-týnecký SK, který byl registrován jako první fotbalový klub v regionu. Přímým pokračovatelem Bořicko-týneckého SK je dnešní TJ Sokol Bořice.

V obci byla vystavěna v r. 1905 obecní škola jako jednotřídka a druhá třída byla připojena na začátku l. světové války v r.1914. V r.1961 byla zrušena s tím, že místní děti docházejí do Hrochova Týnce.

Druhá světová válka neměla v obci naštěstí žádný ničivý účinek. Nicméně pro naše předky skončila 2. světová válka až dne 11.května po vyčišťovací akci mezi Hrochovým Týncem a Dašicemi provedené první gardovou armádou 4 ukrajinského frontu pod vedením generála, pozdějšího maršála sovětského svazu A.A.Grečka. Po skončení 2. světové války byl v Podboru vybudován památník nad hrobem Neznámého vojína Rudé armády.

V současné době obec patří do samosprávného Pardubického kraje. Katastr obce má výměru

319,3 ha a necelých 200 obyvatel. Proti r. 1910 je to úbytek téměř 300 obyvatel.

Obec Bořice se nachází v Pardubickém kraji na železniční trati Holice – Chrudim mezi obcemi Moravany a Hrochův Týnec. Obec vznikla v roce 1910 sloučením místních částí Bořice a Podbor. Ovšem historie obce je podstatně starší, neboť vykazuje kontinuitu osídlení již z dob lužické kultury ( období mezi 12. – 4. stoletím před naším letopočtem. Na lužické osídlení navazuje osídlení slovanské, které je dokumentováno nálezy pocházejícími z 8. – 10. století našeho letopočtu právě v Podboru. Nejstarší písemná zmínka o Bořicích pochází z roku 1382, kdy je připomínán Václav z Bořic a Mikulovi. Ovšem první písemné zmínky o osídlení katastru Bořic pocházejí z roku 1122. Kontinuitě nepřetržitého osídlení obce nasvědčuje převažující krevní skupina 0 u starousedlíků. Výzmamně je zastoupena krevní skupina B, což by nasvědčovalo přítomnosti čínských a korejských inženýrů, kteří se zřejmě na území obce zdrželi po bitvě u Lehnice, kdy část mongolských vojsk se vracela přes území kraje.

Za zmínku stojí též absence německé kolonizace na území obce.

Obec má bohatou společenskou tradici. 18.května 1891 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, v roce 1924 vznikl slavný fotbalový klub Bořicko-týnecký SK jehož přímým pokračovatelem je TJ Sokol Bořice.

Obecní znak je odvozen z pečeti vladyky Šimona z Bořic z roku 1504. Obci byl přidělen v roce 2003, stejně jako obecní prapor. Tyto insignie dokumentují samostatnost a svébytnost obce. Po skončení druhé světové války byl vybudován v Podboru nad hrobem Neznámého vojína Rudé armády památníček, kde se tradičně připomíná konec druhé světové války.

Obec má vlastní budovu obecního úřadu, která byla vybudována v roce 1961. V roce 1998 proběhla plynofikace obce.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Bořice (obec) Chrudim(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)