Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Lochenice (obec) [5072]Lochenice leží 8km od krajského  města Hradce Králové, v rovině na pravém břehu řeky Labe, po obou stranách silnice, vedoucí od jihu z Předměřic a vychází při severním konci vesnice, zvaném horní, na stranu západní a pojí se za vsí se silnicí hlavní, dříve zvanou císařskou. Horní částí obce  protéká potok Olšovka, pramenící na lukách pod Chlumem a vlévající se v katastru obce do Labe. Severně od Lochenic přitéká  říčka Trotinka, která vtéká nejprve do starého Labe a pak u železného mostu ústí do Labe. První známky osídlení byly nalezeny při stavbě dráhy v roce 1857 a později při jejím rozšiřování v roce 1893 a 1897. Jsou to památky na osadu z doby neolitické a stopy po římských výpravách. Tam, kde se  nyní rozkládají  úrodná pole a  louky, tu se podle  vykopaných mohutných dubových  kmenů  (vykopaných při regulaci řeky Labe), rozkládali dubové lesy.

Podle lidového podání neměli původní  obyvatelé obce roubená a pěkně upravená  stavení, ale zůstávali prý jen v jednoduchých přístěncích, jímž se říkalo LOCHY odtud Lochynice, též Lochenice. Obec se v nejstarších dobách  uvádí  pod jmény  Lochynice, též Lochenice. Možná  byl zakladatelem obce Lochem, Lochyn nebo Lochen. Snad  založily Locheníci, Lochyníci nebo Loheníci osadu Lochenice, Lochynice nebo též Lochenice. Mezi staročeskými jmény této obce můžeme číst různá jména z tohoto rodu. Z tohoto rodu pocházel mezi rokem 1134-1139 jedenáctý biskup pražský.

Že je obec velmi stará, dosvědčuje zakládací listina kláštera strahovského z roku 1143, o níž se zmiňuje V.V Tomek v Dějepisu města Prahy. Podle ní pražský biskup Jan daroval 13 obcí z kraje královéhradeckého  a bydžovského, mezi v nich se jedna jmenuje Lochynice poblíž Hradce, tomuto klášteru. Bylo to jeho celé otcovské dědictví, jež měl v obci Lochynicích a které  tam koupil od svých příbuzných.

Starobylý kostel narození Panny Marie, se uvádí mezi farními již v roce 1350. Ten byl v husitských válkách zpustošen a na konci 15. sroletí znovu opraven a opatřen zvony. Byl zbudován v gotickém slohu a v letech 1784- 1786 přestavěn do baroka. Do roku 1623 byl pod správou kněží podobojí. Věž se zachovala v původní podobě. Vnitřek kostel je plochostropý, kruchta je podepřena dvěma sloupy. Zařízení a kamená kropenka je z druhé poloviny 18. století.

  Kdy byla  škola v Lochenicích  zřízena, nedá se s určitostí  zjistit, patrně je to  jedna z nejstarších  škol v čechách, neboť z hodnověrných pramenů se zjistilo, že: “ r. 1602 zde dle tehdejších dob tak zvaná praktikální škola od rektorů vysokých škol pražských držena byla. V této škole mnoho okolních osad připadalo a později byli pouze Předměřice n/L.“ Stará budova školy byla postavena roku 1819 a k ní přistavěná budova je z roku 1910. do roku 1884 navštěvovali školu i děti ze sousedních Předměřic.

Na místním hřbitově (postaveném v roce 1883) je pochován bratr básníka Karla Hynka Máchy Michal. Žil ve vedlejších Předměřicívh a zemřel v roce 1871. Jeho pamětní deska je na kostele.

 


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Lochenice (obec) Hradec Králové(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)