Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Lipová (obec) [4765]Zprávy o založení obce Lipová jsou jen velmi mlhavé a zmínky o prvním osídlení sahají k roku 1000. K hustějšímu osídlení došlo zřejmě až poté, kdy byl v Budyšíně založen hrad Ortenburg. Politicky patřila ve 14. století země a půda jako léno k panství Tolštejn, jehož vlastníkem byl podle dochovaných listin v roce 1316 Hlinko Berka z Dubé. V době, kdy vzniklo samostatné panství Lipová, jehož vlastníkem se stal Hans ze Schleinitzu vzkvétala řemesla a obchod. Velkou roli hrál obchod se solí se sousedním Saskem.

Tržní obec Lipová se skládala ze tří místních částí. Byly to městec s čísly popisnými 1 až 87, ves s čísly 1 až 335 a Ludvíkovičky s čísly 1 až 16. Číslování bylo sjednoceno z důvodu podání žádosti o povýšení obce Lipová na úroveň města v roce 1927. V té době čítala obec Lipová 438 domů s 2816 obyvateli. Až do roku 1938 byla Lipová okresním městem.

 • 1344 První zmínka o Lipové, jako léno pánů z Tolštejna za vlády Berka z Dubé. Patřila tehdy k děkanství Budyšínskému a biskupství Míšenskému.
 • 1355 Císař Karel IV. dává obec Lipová jako léno Berkovi z Dubé a Hohnsteinu.
 • 1365 Výstavba prvního (dřeveného) kostela.
 • 1430 Husité vydrancovali a zničili panská stavení v Lipové. Obyvatelé byli zabiti. Plenění a zabíjení trvalo do roku 1440.
 • 1454 Okolí obce postihl mor.
 • 1471 Christoph z Wartenbergu prodává panství saským vévodům.
 • 1475 Sasští vévodové pronajímají a později prodávají panství Hugovi ze Schlenitzu.
 • 1500 Sjednocení řemeslných mistrů do cechu.
 • 1529 Do naší oblasti přichází protestantismus a získává si mnoho příznivců, zejména mezi sedláky.
 • 1561 V Lipové kázal první protestantský kněz.
 • 1566 Vzniká samostatné panství Lipová, jehož vlastníkem se stal Hans ze Schleinitzu.
 • 1568 Krčmář Richter se zavázal odebírat pivo z místního pivovaru.
 • 1572 Byl vystaven dědičný (dnes vrchní) soud, v jehož sklepení byly vězeňské cely.
 • 1584 Patronem Lipové se stal Baltzer Opitz.
 • 1602 Panství kupuje Radislaus Kinsky.
 • 1619 Do Lipové přišlo české vojsko o síle 100 mužů. Požadovalo dobytek a potraviny.
 • 1627 Vyhoštění evangelických kazatelů a knězů.
 • 1633 13. července zde tábořilo rakouské vojsko o síle 2 000 mužů. Valdštejn, který tábořil ve Šluknově odtáhl do Litoměřic.
 • 1634 Císař Ferdinand II. se díky konfiskaci evangelických statků stal vlastníkem panství.
 • 1655 Počátek církevní matriky – lipovská fara patřila k diecézi v Litoměřicích.
 • 1659 Za faráře Stefana Comentha se stala Lipová pravděpodobně opět katolickou obcí.
 • 1666 Majitelem panství se stává hrabě Slawata z Chlumu.
 • 1680 5. dubna táhlo do Lipové 1 500 sedláků, kteří chtěli dobýt zámek. Tento pokus se nezdařil. 2. května byli všichni sedláci na dvoře zámku uvězněni. Dva byli odsouzeni k smrti. Ostatní sedláci dostali milost, na důkaz smíru v rámci roboty vystavěli Zámecký rybník o rozloze 10 ha.
 • 1697 V tomto roce byla zima velice bohatá na sníh, který zde ležel od 1. října až do 14. května.
 • 1726 Pán Salm-Reiffescheid nechal vystavět kapli ve Vilémově. Byla vysázena i lipová alej, která vedla od zámku až ke kapli.
 • 1737 Renovaci zámku, která trvala do ruku 1739 vedl hrabě Salm-Reiffescheid. Stavba nesla nápis: ,, Sám v boji s turky, nyní v míru vystavěl tento zámek. ”
 • 1740 Uskutečnila se poslední poprava v Lipové.
 • 1750 Císařským dekretem došlo k povýšení na městys, který měl oddělenou správu.
 • 1752 Lipová získala právo konat čtyři roční a jeden týdenní trh.
 • 1792 První zmínka o staré škole.
 • 1797 24. března vznikl rozsáhlý požár způsobený střelbou na stodolu pokrytou slámou. Tento požár dokázal během 3 hodin zničit 32 obytných domů a 8 stodol. Byl zničen skoro celý městec, ani vrchní soud nedokázal plamenům uniknout.
 • 1836 Lipová byla přiřazena k poštovnímu úřadu ve Šluknově.
 • 1847 22. září projíždějí Lipovou arcivévodové Franz Josef I., Ferdinand Max a Karl Ludwig.
 • 1850 Byl zřízen samostatný okresní soud.
 • 1851 Zřízení poštovního úřadu.
 • 1870 Zavedení trojtřídní školy.
 • 1874 Zahájeno přemístění hřbitova, které trvalo až do roku 1883.
 • 1877 Byl vystavěn klášter Sester svatého Kříže.
 • 1896 Vystavěn úřední soud.
 • 1897 Bylo do Lipové zavedeno elektrické světlo.
 • 1925 Žádost Lipové o povýšení na město byla zamítnuta.
 • 1926 Kostel sv. Šimona a Judy byl povýšen na kostel děkanský.
 • 1938 Až do tohoto roku byla Lipová sídlem okresu, kam patřily obce: Lipová, Velký Šenov, Staré Hraběcí, Brtníky, Mikulášovice, Vilémov, Lobendava, Dolní a Horní Poustevna, Nová Víska, Severní a Liščí.
 • 1945 V červnu se začalo s odsunem Německého obyvatelstva.

 • Roku 1757, přesněji tedy 16. dubna 1757 se mezi Lipovou a Velkým Šenovém setkalo několik stovek jezdců, rakouských pandurů a pruských husarů, pod vedením pána z Mannsteinu. Přitom byl na rakouské straně jeden padlý, dva zranění a dva vojáci padli do zajetí. Prusové pomalu ustupovali pronásledováni pandury, kteří se objevili na partyzánu. Následujícího dne přitáhl do Lipové major Kleist se třemi sty husary.

 • Na náměstí stojí velká budova školy, která byla postavená 1898 v renesančním slohu. Byla to nejhezčí školní budova v celém okrese Lipová. V jedné budově byly umístěny tři školy – německá, lidová a občanská.

  Někteří majitelé Lipovského panství: Hinko I. a II. z Dubé, Albrecht Berka z Dubé, Jan z Wartenbergu, Ernst, Wolf, Christoph, Hans a Georg se Schleinitzu, Radislav Kinsky, Wilhelm Kinsky, Wolfgang, hrabě z Mansfeldu, Johann Georg Joachim Slawata, Maria-Agnes roz. Slawatová, provdána za Franze Wilhelma Salm-Reifferschieda, Johann Salm-Reiffescheid, Alois Salm-Reiffescheid.

  Zpracovala Lenka Lukášová

 • strana 1
      Vložení nových fotografií přidat fotografie


  Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
  Typ Název Vl. Zn. Okres
  obec, osada Lipová (obec) Přerov
  obec, osada Lipová - lázně (obec) Jeseník
  obec, osada Horní Lipová (osada) Jeseník
  obec, osada Lipová (obec) Cheb
  obec, osada Lipová (obec) Děčín
  obec, osada Lipová (obec) Prostějov  (c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
  Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)