Vyhledávání lokalit (cílů)

www.krasnecesko.cz/lokality/4744-arnoltice-obec.html

Arnoltice (obec)

[ ID: 4744 ]         


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
modrá cyklotrasa
,


  Vlajka obce

vlajka Arnoltice (obec)

Turistický cíl Arnoltice (obec)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+


Vložení nových fotografií přidat fotografie

Starší historie Arnoltic

Arnoltice se rozkládají na nepříliš úrodné hlinopísčité půdě, proto byl tradiční zdroj obživy – zemědělství – doplňován vedlejší pracovní činností, a to zprvu punčochářstvím, později (zejména v letních měsících) poskytováním služeb turistům – návštěvníkům Českého Švýcarska. Obyvatelé zde byli, vyjma 5 smíšených manželství, výhradně německé národnosti, sestávali z několika tradičních rodových klanů s velmi dlouho historií. Roku 1833 čítaly Arnoltice 603 obyvatel, roku 1910 762 obyvatel a roku 1942 692 obyvatel na 159 domů ze 164 čísel popisných. Původní typické domy se stavěly kombinovaně ze dřeva a z kamene – dřevěné byly obytné místnosti, kamenné(často z pískovce, jenž se těžil v blízkosti obce) pak chodby a chlévy. Střechy se pokrývaly nejprve šindelem, později břidlicí, zdi byly hrázděné.

Dominantou obce byl a je pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1756 – 1758, který musel být po ničivém požáru roku 1906 takřka znovu vybudován. Se zásobami vody neměly Arnoltice díky pískovcovému podloží problémy. V samotném centru obce byl zřízen rybník - protipožární opatření. V období sucha sloužila jako zásobárna přírodní nádrž na vršku Arnoltického vrchu (424m), která prý měla stálou hladinu vody po celý rok.

Původ názvu obce

První zmínky o Arnolticích pochází ze 14.století, a to ze zpráv týkajících se odvodů církevních dávek. Prameny, které se o Arnolticích zmiňují více, nacházíme ale až ve století šestnáctém. R.1515 se obec Arnoltice (Arnsdorf) objevuje v kupní smlouvě mezi Mikulášem Trčkou z Lípy (prodejce) a Janem ze Salhausenu (kupec), a to jako součást panství přináležejícího k hradu Ostrému. Na počátku 17.století bylo Bynovecké panství spolu s Arnolticemi krátce v držení Wartenberků, poté prodáno  Radislavu ze Vchynic, z něhož r.1619 dědičně připadlo na Viléma Kinského. R.1635 získává držbu polní maršál Kinského Jan Aldringen, sňatkem pak zčásti přechází na rod Clary à až do roku 1945 je tedy držitelem rod Clary-Aldringenů.

O jménu obce Arnoltice existovaly vždy dohady. Varianty jsou tři: Název Arnoltice je zkomoleninou Arnold Villa, tedy Arnoldův dvůr. Pak by první doklad o existenci obce pocházel už z roku 1352. Tento názor zastával i Bohuslav Balbín. Další možností je původ ze jména Ahorn čili javor, jenž dříve hojně rostl v okolních lesích. Do třetice mohlo být jméno Arnoltice odvozeno z křestního jména Arns. Každopádně z toho můžeme vyvodit fakt, že obec či dvůr Arnoltice založili kolonizátoři původu německého. R.1413 se stal oficiálním název Arnsdorf, česky pak Arnoltitze.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámkuMěsta, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Arnoltice (obec) Děčín
obec, osada Arnoltice (část obce) Olomouc

NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze