Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Český Krumlov » architektonická zajímavost » Bývalá radnice - Chvalšiny (dům)

Bývalá radnice - Chvalšiny (dům) [46967]

Kulturní památka (KP)

Bývalá radnice čp. 124 je součástí městské památkové zóny Chvalšiny. Patrový dům vystupuje svou hmotou z uliční čáry domů na západní straně náměstí. Přízemí předstupuje formou podloubí, které svou konstrukcí nese hmotu předsazeného prvního patra. Objekt nese polovalbovou střechu krytou bobrovkami. Hlavní, k východu obrácené průčelí je v přízemí dvouosé. Dům je v jádru pozdně gotický. Patrový dům vystupuje svou hmotou z uliční čáry domů na západní straně náměstí. Přízemí předstupuje formou podloubí, které svou konstrukcí nese hmotu předsazeného prvního patra. Objekt nese polovalbovou střechu krytou bobrovkami. Hlavní, k východu obrácené průčelí je v přízemí dvouosé. Do náměstí se tu otvírá, nově odkrytá lomená arkáda podloubí, která má další volný oblouk na bocích domu. Oblouky zvýrazněné po obvodu malovaným kvádrováním nesou při nárožích a uprostřed celkem tři kamenné pilíře s okosenými hranami a drápky na bocích. Podloubí je sklenuto dvěma poli valené křížové klenby. Prostor podloubí je vydlážděn drobnou žulovou kostkou. První patro bývalé radnice se do náměstí otevírá čtyřmi dvoudílnými šestitabulkovými okny s malovanou šambránou doplněnou ušima v rozích. Na bocích prvního patra se nalézá ještě jedno okno stejné velikosti a členění jako mají okna na hlavním průčelí. Profilovaná korunní římsa odděluje plochu kosodélného štítu. Uprostřed jeho plochy je kvadrilobové pole se štukovou šambránou a uvnitř s pamětním nápisem: „1667 – RENOVATVM 1747“. Po stranách se otevírají dvě menší kvadrilobová okénka s malovanou šambránou po obvodu do prostoru půdy. Zadní, k západu obrácené průčelí má hladkou fasádu. V přízemí se nalézá jedno dvoudílné okno a kamenný portál vstupu se segmentově tvarovaným světlíkem v nadpraží. V patře se nalézají čtyři dvoudílná šestitabulková okna se štukovým páskem po obvodu.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)