Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Strakonice » kostel, kaple, synagoga » Kaple sv. Václava - Kozlov (kaple)

Kaple sv. Václava - Kozlov (kaple) [46790]

Kulturní památka (KP)

Ve středu obce se nachází neobvyklá zděná stavba - kaple sv. Václava - na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, orientovaná k západu. Východní část kaple tvoří otevřená arkádová předsíň tvořená dvěma oblouky. Trojúhelníkový štít. V bočních stěnách a zkosených stěnách úzké valbově zaklenuté okno. Střecha sedlová, nad závěrem valbová, krytá bobrovkami na šupinu. U štítu oplechovaná zvonice s jehlancovou střechou, makovicí a křížem. Loď zaklenuta pruskou klenbou, v závěru segmentová klenba.

Netradiční zděná architektura postavená na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, orientovaná k západu. Stavba je dvoudílná, západní část tvoří obvyklá krátká loď s trojbokým závěrem, východní část pak otevřená arkádová předsíň. Každá strana předsíně je otevřena dvěma půlkruhově ukončenými arkádami oddělenými třemi hladkými pilastry zakončenými profilovanými římsovými hlavicemi. Hlavice nesou úzké hladké kladí, které, stejně jako navazující profilovaná korunní, respektive podstřešní římsa, obíhá celou hmotu kaple. Spodní část arkád uzavírají na vstupní straně dvoukřídlá vrata, v horní polovině opatřené zvlněnými vertikálními příčkami. Na bočních stranách uzavírá spodní část arkád zídka vyzděná z tvarovaných cihel vytvářejících motiv kružeb. Předsíň je uzavřena vysoko umístěným plochým stropem. Průčelní stěnu, přístupnou po kamenném schodišti, doplňuje štukový letopočet 1866 umístěný pod kladím. Zpoza taškami kryté korunní římsy vyrůstá trojúhelníkový štít rámovaný mělkým štukovým obloučkovým vlysem. Střed štítu je proražen půlkruhovým otvorem do krovu, rámovaným rustikovaným klenákem s obvodovou profilovanou římsou a shodně profilovanou parapetní římsou. Od okna probíhají k patě štítu dvě úzké rustikované lizeny. Průčelní stěna lodi uvnitř předsíně je v ose proražena vysokým segmentovým vstupem rámovaným úzkou štukovou profilovanou šambránou. Nad klenákem vybíhá obvodovou římsou vymezená obdélná hladká supraporta zakončená výrazným trojúhelníkovým štítovým nástavcem. Nástavec vymezuje vysoká profilovaná obvodová římsa. Vstup uzavírají v síle zdiva dvoukřídlé výplňové dveře, zaklenutí vyplňuje deska zdobená reliefní řezbou akantových rozvilin. Boční stěna kaple je vymezena na nárožích pilastry, kladím a římsou viz předsíň. Pilastr na východním nároží je společný s předsíní. V ose stěny je prolomeno poměrně úzké valeně zaklenuté okno s kolmými špaletami a rovným parapetem. Okno uzavírá příčkami dělený okenní rám prosklený čirým sklem, v zaklenutí zbytky barevných skel. Stěny trojbokého závěru hladké, ukončené kladím a římsou, zkosené stěny prolomené oknem viz boční stěny. Sedlovou, nad závěrem valbovou střechu s rozšířenou základnou kryjí jednoduše kladené tašky bobrovky. Z hřebene střechy za průčelním štítem vyrůstá malá štíhlá oplechovaná zvonice otevřená na každé straně obdélným prostupem uzavřeným žaluziemi. Jehlancová oplechovaná střecha s rozšířenou základnou, zakončená kulovitou makovicí a křížem. Celá hmota kaple stojí na nízkém rozšířeném hladce omítaném soklu vyrovnávajícím nerovnost terénu. Na severní straně vyrovnává nerovnost terénu vyzděný taras.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)