Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Strakonice » kostel, kaple, synagoga » Kaple sv. Prokopa - Měkynec (kaple)

Kaple sv. Prokopa - Měkynec (kaple) [46645]

Kulturní památka (KP)

Kaple sv. Prokopa, postavená kolem poloviny 19. století, se nachází na návsi. Jedná se o novorománskou rotundu s jednou apsidou a lucernovou zvonicí. Nízká kuželová střecha je kryta bobrovkami na korunu. Zděná stavba rotundového tvaru postavená na kruhovém půdorysu s malou půlkruhovou apsidou, orientovaná k jihu. Válcový plášť kaple je hladce omítnut, ohraničen korunní římsou v podobě obloučkového vlysu. Po obvodu pláště jsou prolomena tři kruhová okna, omístěná v poněkud širších hlubokých válcových šaletách orámovaných hladkým štukovým klenákem. V severní ose kaple je prolomen valeně zaklenutý portál s kamenným ostěním ( v zaklenutí je vytesám letopočet 1854), osazeným na vnitřním líci dvoukřídlými výplňovými dveřmi. Portál je rámován mohutným štukovým profilovaným klenákem vybíhajícím z řimšových patek. V jižní ose kaple je přistavěna drobná půlkruhová apsida uzavřená velmi nízkou půlkuželovou střechou. Stěny apsidy jsou nečleněné, bez otvorů, ukončené vyžlabenou podstřešní římsou. Kapli kryje nízká kuželová střecha, opatřená dvojitě kladenými taškami bobrovkami.Z vrcholu střechy vyrůstá štíhlá válcová zvonice prolomený čtyřmi úzkými valenými prostupy umístěnými v hlubokých výklencích s rozestupujícím se ostěním. Jinak hladké zdivo zvonice ukončuje profilovaná podstřešní římsa, nesoucí nízkou oplechovanou střechu zvonovitého tvaru, zakončenou prostým křížem. Celá hmota kaple stojí na mírně rozšířeném hladce omítnutém soklu, vyrovnávajícím nerovnost terénu.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)