Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Pištín (obec) [4664]Leží v polovině cesty při silnici České Budějovice – Vodňany. Jméno samo, soudě podle starobylého psaní Pisezin, zdá se odvozeno od písku /píscina/, jak se dosud jmenuje les u nedalekého statku Suchá - Picina. V dějepisných listinách se ponejvíce připomíná k roku 1261, kdy už se Pištín jeví farní osadou. Dominantou ve středu obce je jednolodní kostel sv. Vavřince, obklopený hřbitovem, původně pozdně románský, byl v první polovině 14. století goticky přestavěn. Po požáru roku 1752 byly při barokní obnově kostela zachovány zbytky románského zdiva a části gotických kleneb. Farností patřilo v minulosti ke kostelu asi dvanáct okolních obcí, včetně současného tři kilometry vzdáleného města Zliv / Zliv má nyní 3700 obyvatel/. Zajímavostí na věži kostela, vysoké 36 m, jsou věžní hodiny, které v roce 1846 daroval pan Vojtěch Makovička, schwarzenberský revírník na „Králičím vrchu“ u Zlivi, hodiny ukazují obyvatelům obce čas dodnes, ačkoliv se musejí ručně denně natahovat. Vzácností na kostelní věži jsou dva kostelní zvony. Původně před první světovou válkou byly čtyři , dva byly za této války odvezeny. V roce 1923 se ve zdejší osadě konala velká slavnost svěcení nových dvou zvonů. Ovšem pro válečné potřeby byly za druhé světové války odvezeny opět dva zvony, které se již na původní místo nevrátily. Jako v každé farní obci, tak také v Pištíně, stála v těsné blízkosti kostela a hřbitova škola, která se připomíná poprvé v kronikách v roce 1641. Jednalo se o dvoj nebo trojtřídku, podle počtu dětí, tyto sem docházely i z okolních obcí - např. v roce 1882 navštěvovalo zdejší trojtřídku 181 dítek. 
Vyučování na této škole bylo ukončeno v roce 1977, kdy místní děti začaly jezdit do školy ve Zlivi - v této době zde již byla jen dvojtřídka s 39 dětmi. V současné době v budově školy sídlí Obecní úřad, tělocvična, knihovna a baráčnická Rychta. Za zmínku stojí i budova čp. 35 v dolní části obce - bývalá velká zemědělská usedlost a hostinec „Na Dolánku“. Jak praví kronika - toto stavení bylo v roce 1846 od vodňanského C.K. poštmistra Leopolda Jireše zde vystaveno a až do roku 1863 co budova poštovní upotřebeno a obýváno. Byla zde přepřahací stanice poštovních vozů. Když pak vystavěním železniční dráhy budějovicko-plzeňské, koňské poštovní spojení mezi Vodňany a Budějovicemi přerušeno bylo, jmenované stavení prodáno bylo novému majiteli panu Dvořákovi a sloužilo jako největší statek v obci a hostinec „U Dolejších Dvořáků“. V té době byly v obci ještě další dva hostince a sice „U Hořejších Dvořáků“ a uprostřed návsi hostinec „U Pekařů“ /později Lišků/. Na návsi je uchován ucelený soubor tradičních lidových usedlostí z první poloviny 19. století, což svědčí o tom, že obec byla původně zemědělská, dále zde bylo několik řemeslníků a obchodníků. Na uctění památky obětem první světové války byl v roce 1920 postaven ve středu návsi pomník padlých, který je udržován a při každé slavnosti v obci je těmto obětem věnována vzpomínka. Elektrifikace obce byla provedena v roce 1924, kdy byla obec připojena k rozvodné lince z elektrárny v Mydlovarech. 
Obec Pištín leží v Českobudějovické pánvi, v malebné jihočeské krajině s mnoha lesy a četnými rybníky. V blízkém okolí jsou větší rybníky Knížecí, Volešek, Pištínský, Bezdrev a několik dalších menších, proto je zde i velký zájem o rekreaci a cykloturistiku, využívající nově vyznačené cyklostezky. V současné dobvě obec Pištín tvoří ještě přilehlé obce Češnovice, Pašice a zalužice – na katastrálním území o rozloze 1403 ha žije 530 obyvatel. 
Původně se zde obyvatelstvo živilo převážně zemědělskou činností /bezzemci dojížděli buď do Šamotky do Zlivi nebo do elektrárny Mydlovary/. V obci bylo v roce 1955 utvořeno Jednotné zemědělské družstvo, později v roce 1980 bylo sloučeno pod ZOD Sedlec, kde je celkem 16 vesnic a v tomto složení družstvo hospodaří dodnes, i když zaměstnává mnohem méně obyvatelstva.. Pro potřeby družstva se ve východní části obce Pištín nachází zemědělský areál družstva – sklady, suška, teletník, odchovna skotu a čerpací stanice nafty. Dále v obci provádí svoji podnikatelskou činnost několik řemeslníků – zedníci, obkladači, malíři, natěrači, elektrikáři, truhláři , drobní prodejci apod. . Několik obyvatel pracuje ve firmě Praktic /prodej rolet, garnýží /, která v počátcích fungovala v budově bývalé školy čp. 33 a nyní má nově vybudovaný areál při výjezdu z obce na Vodňany. Vedle této firmy je nově postavená firma Sahoz /výroba a prodej strojů/. 
Místním občanům slouží výborně zásobená prodejna potravin Jednota, která byla postavena v roce 1966, dále pošta s omezeným provozem, zdravotní středisko s dojíždějícím lékařem – 2 hodiny týdně, nově vybudovaný penzion „Jižní Dvůr„ při hlavní silnici na Písek a původní hostinec „Na Dolánku“.
Občané Pištína jsou aktivní. Působí zde tyto organizace: Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Obec baráčnická, ZO Českého svazu žen, FC Praktic , ZO Českého svazu včelařů a Spolek chovatelů holubů. 
Sbor dobrovolných hasičů oslavil v roce 2007 již 115. roků svého založení. Hasiči se zúčastňují soutěží v obci i okolí, jsou aktivní při brigádách v obci, pomoci občanům při živelných katastrofách a pořádají každoročně tradiční hasičské bály. 
Obec baráčnická Pištín oslavila již 70 let svého trvání, je členem X. župy spisovatele J. Holečka a patří k jejím nejlepším členům. Pravidelně každých pět let pořádají baráčníci v Pištíně setkání s ostatními baráčnickými obcemi spojené s krojovaným průvodem obcí. V posledních letech jsou tato setkání spojena s dalšími akcemi obce. Svěcení baráčnického praporu v roce 1997. Setkání rodáků se uskutečnilo v roce 2001. Prapor a znak obce byl vysvěcen v roce 2006. Baráčníci také pořádají každoročně Staročeský bál. 
Pod názvem FC Praktic Pištín je sdružen oddíl kopané a oddíl šipkařů. Ve fotbalovém oddíle v současné době aktivně působí družstva tří věkových katergorií – mužů, starších žáků a starších kadetů. Všechna družstva jsou zapojena do okresních soutěží. Každoročně v srpnu oddíl pořádá „Turnaj Praktic“. 
Nejaktivnější činnost provozují svými zápasy sportovci, kterým byly v roce 2005 postaveny na hřišti nové sportovní kabiny. 
V mysliveckém sdružení jsou zapojeni občané ze všech částí obce. Myslivci se podílejí zejména na úpravě zeleně v obci a okolí, pečují o zvěř v revíru a pravidelně pořádají myslivecké bály. 
Český svaz žen sdružuje místní ženy, které se pravidelně scházejí na schůzích. Pořádá pro ně spolu s obecním úřadem návštěvy divadelních představení, zájezdy do různých koutů vlasti, ale i do lázní v zahraničí. Největší zásluhu mají všechny složky společně při organizování „Dne dětí“, který se v posledních letech uskutečňuje v přírodě s různými ukázkami činností složek a soutěžemi. Tato akce je velmi oblíbena jak dětmi, tak i dospělými. 
V posledních letech dochází v obci k rozsáhlejší výstavbě rodinných domků. Rovněž starší rodinné domky získávají nové vlastníky a jsou rekonstruovány. Lidé z města zde začínají stavět a vracejí se na vesnici. Problémy s nedostatkem vody, které zde v Pištíně přetrvávaly, byly vyřešeny v roce 1992 vybudováním veřejného vodovodu napojením na Římov. V roce 2004 byla provedena plynofikace obce. 

Josef Drázda – kronikář 


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Pištín (obec) České Budějovice(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)