Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Strakonice » architektonická zajímavost » Venkovská usedlost č.p.16 - Číčenice (usedlost)

Venkovská usedlost č.p.16 - Číčenice (usedlost) [46513]

Kulturní památka (KP)

Číčenická usedlost čp. 16 je v rámci svého umístění na okraji vesnice urbanisticky významná, neboť je organickou součástí souvisle dochované, pohledově výrazně exponované, souvislé řady venkovských usedlostí rozložených při silnici na Záboří. Jedná se o ucelený soubor tří usedlostí z 19. století, s obytnými staveními situovanými souběžně se silnicí a zdobnými vykrajovanými štíty ve stylu selského baroka, obrácenými kolmo ke komunikaci. Usedlosti s dochovanou původní kompozicí budov a pozemků se významně pohledově uplatňují i ve své zadní partii, neboť se zde nacházejí zahrady obehnané navazující kamennou ohradní zdí. Usedlost čp. 16 si podržela tradiční skladbu objektů. Památkově cenné je především západní průčelí s vykrajovaným štítem se střídmou plastickou výzdobou. Památková hodnota usedlosti, kterou snížila modernizace, spočívá v současnosti především ve hmotové skladbě a v původním rozložení objektů a pozemků v areálu. Z památkově hodnotných prvků lze zdůraznit valené klenby v bývalé černé kuchyni a sklepech pod obytným stavením a pod řezárnou; dochované výletové otvory vestavěného zděného holubníku na jižním okraji západní fasády hospodářské části usedlosti, původní krov ve stodole a původní kamennou ohradní zeď okolo zahrady.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)