Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Ústecký kraj » okres Děčín » historická budova » Sladovna s hvozdem - Šluknov (budova)

Sladovna s hvozdem - Šluknov (budova) [45553]

Kulturní památka (KP)

Areál zámeckého pivovaru byl cenným dokladem vývoje hospodářského vybavení a zázemí panského sídla v  období renesance a baroka. Nešťastná demolice hospodářských objektů v roce 1996 se vyhnula pouze budově sladovny s  hvozdem, která do dnešních dn? zůstává jediným přímým dokladem existence hospodářského dvora. O to cennější je památková a historická hodnota tohoto objektu. Na jeho dochovaných vnitřních i vnějších konstrukcích lze doložit postupný stavební vývoj sladovny, který však nepřímo vypovídá také o vývoji celého hospodářského dvora.

Některé dochované stavební prvky jsou v  kontextu průmyslové architektury ojedinělé a nenahraditelné, zvláště cenné jsou např. renesanční sladová humna, barokní konstrukce krovu a sladové půdy s  tesařsky opracovanými prvky a vročením 1730, technické vybavení hvozdu z  19. a 20. st. atd. Mimo jiné je budova sladovny významným prvkem vnitřního urbanismu obce, přirozeně uzavírá severovýchodní cíp náměstí a plynule navazuje na areál kostela sv. Václava. Po demolici ostatních pivovarských objekt? je zároveň hranicí mezi historickým jádrem a novým nákupním centrem.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)