Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kaple - Biřkov (kaple) [45434]

Kulturní památka (KP)

Lidová barokní stavba z doby kolem poloviny 18. století s dvouetážovým štítem a sanktusovou vížkou.

Omítnutá kamenná kaple s taškovou střechou a věžičkou pobitou plechem. Jedná se o drobnou stavbu obdélného půdorysu, závěrem vklíněnou mezi domy č.p. 4 a 14. Čelní nároží jsou zkosená, prostor kaple osvětlují dvě drobná oválná okénka. V průčelí je prostý vchod zaklenutý obloukem. Vnější členění je provedeno v omítce vpadlými zrcadly, která mají zaoblená a zalamovaná nároží. Střecha je sedlová, v její středové ose je na hřebeni posazena poměrně hmotná hranolová věžička s polygonální cibulí. Průčelí je architektonicky zvýrazněno štítem, který je oddělen korunní římsou a dělen do dvou částí - v dolní je nika s drobnou plastikou sv. Jana Nepomuckého, v horní části trojúhelníkové ukončení. Okolo kaple drenáž z větších valounů.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)