Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Olomoucký kraj » okres Šumperk » kostel, kaple, synagoga » Kaple sv. Kříže - Velké Losiny (kaple)

Kaple sv. Kříže - Velké Losiny (kaple) [45339]

Kulturní památka (KP)

Drobná architektura, která je součástí fronty lázeňských budov, ze západní strany přiléhá zcela k vedlejší stavbě. Kaple je obdélného půdorysu, závěrem situovaná k severu, postavena z cihelného zdiva a omítnutá hladkou vápennou omítkou okrové barvy. Hlavní průčelí je překryto do výše volutově tvarovaného štítu lázeňskou chodbou, pravoúhlý vchod do kaple s kovovými prosklenými dvoukřídlými dveřmi, má ostění z umělého kamene. Vstup je lemován štukovými pilastry s hlavicemi na nichž spočívá rozeklaný segmentový nástavec. Východní stěna a presbytář jsou členěny lisénami a profilovanou korunní římsou. Dvě okna s plnými oblouky jsou pouze na východní straně lodi a presbytáře, který je mírně užší a v závěru rovný. Sedlová a šindelem krytá střecha má ve valbě vikýř, ve vrcholu osmibokou cibulovou věžičku s lucernou. Interiér je zaklenut valenou klenbou s výsečemi, okna v segmentově zakončených špaletách, výmalba bílá, na podlaze dlaždice. Vybavení velmi prosté – místo oltáře krucifix, obětní stůl a židle.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)