Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Znojmo » architektonická zajímavost » Výšinné opevněné sídliště - Hostim (objekt)

Výšinné opevněné sídliště - Hostim (objekt) [45231]

Kulturní památka (KP)

Významné polykulturní eneolitické opevněné výšinné sídliště v území s doklady vysoké hustoty osídlení v pozdní době kamenné představuje vysoce hodnotnou, dosud hlouběji neprozkoumanou, archeologickou lokalitu.

Lokalita "Za ovčínem" leží na ostrohu se skalnatými svahy nad pravým břehem Nedveky, v lesní trati Suchomelka, v nadmořské výšce 410 - 414 m. Na Z a S straně ji vymezují příkré skalnaté srázy s převýšením 40-50 m. Na J straně je svah mírnější. Nejpřístupnější je lokalita od JV, kde je ostroh přepažen mělkým příkopem. Chráněná plocha lokality je 14869 m2. Lokalita je známa od konce 19. století, kdy zde J. Palliardi získal nálezy z pozdní doby kamenné. Doložené osídlení lokality: sídliště-výšinné-opevněné - kultura nálevkovitých pohárů, II. stupeň, fáze IIb sídliště-výšinné - kultura s kanelovanou keramikou sídliště-výšinné - jevišovická kultura


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)