Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Nový Přerov (obec) [4522]Obec v jihozápadním cípu břeclavského okresu jižně od Novosedel obklopují na severu stepi se slanomilnou vegetací. Na Přerovském vrchu a na návrší Lange Wart v těsné blízkosti rakouské hranice se nacházejí pozoruhodné ukázky stepní vegetace s chráněnou teplomilnou květenou. Ves ležela původně na místě, kde je dnes při rakousko-moravské hranici dvůr Alt Prerau (Starý Přerov).
Původní vesnice Przerow patřící k drnholeckému panství se poprvé v písemnostech připomíná v polovině čtrnáctého století. Za česko-uherských válek ves na celé jedno století zpustla.
Ve druhé polovině šestnáctého století byla vesnice nově vysazena podél cesty od Novosedel směřující na jih ke Starému Přerovu a osazena charvátským obyvatelstvem, které se zde udrželo až do poloviny 20. století.

Pomalu se rozšiřující osídlení obce bylo několikrát oslabeno válečnými událostmi. Na počátku třicetileté války zde řádila císařská Dampierrova vojska a ves byla vydrancována i za švédského vpádu v polovině sedmnáctého století. 
S obyvatelstvem notně zamíchala druhá světová válka. Charvátští muži byli přinuceni nastoupit vojenskou službu do německé armády. Majetek převážné části Charvátů
a téměř všech Němců byl po druhé světové válce konfiskován nebo vykoupen. Poté bylo charvátské obyvatelstvo přesídleno do okresů Šternberk, Šumperk
a Litovel a v obci zůstalo jen 19 osob hlásících se k charvátské národnosti. Vesnice byla dosídlena především reemigranty
z Bulharska.

Uprostřed vsi byla k poctě archanděla Michaela v roce 1600 postavena kaple, která byla o devadesát let později zvětšena na kostel
a později ještě několikrát přestavována a rozšiřována. V jádru je to barokní stavba z konce 17. století, v jejímž interiéru je zajímavý kamenný kříž s Kristem. 
V dřívějších dobách pečetili představitelé obce důležité listiny pečetidlem, v jehož poli byl pluh mezi dvěma sloupy a později radlice mezi dvěma květy. Z tohoto pečetidla vychází současný znak Nového Přerova, který byl obci udělen Parlamentem České republiky v roce 2001. 
Popis znaku: v červeném štítě stříbrná vztyčená radlice provázená dvěma stříbrnými květy se zlatými středy na zelených stoncích se dvěma listy. Popis praporu: červený list s bílým horním vlajícím trojúhelníkem s vrcholy v cípech a ve středu horního okraje. V dolním žerďovém rohu bílý květ se žlutým středem na zeleném stonku se dvěma listy.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Nový Přerov (obec) Břeclav(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)