Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Vysočina » okres Třebíč » architektonická zajímavost » Dům obuvi č.p. 132/6 - Třebíč (budova)

Dům obuvi č.p. 132/6 - Třebíč (budova) [45143]

Kulturní památka (KP)

Příklad začlenění moderní stavby do uliční čáry historické zástavby Karlova náměstí. Ačkoliv byla stavba koncipována v době, kdy centrum Třebíče podléhalo rozsáhlým asanačním zásahům historické zástavby a nové výstavbě, Dům obuvi, dvoupodlažní stavba v severní uliční čáře Karlova nám. (tehdejšího Gottwaldova nám.) nepředstavuje dramatický zásah do historického urbanismu městského jádra, ale je naopak příkladem vhodně začleněného objektu respektující výškovou hladinu, střešní krajinu i podlažnost okolních budov. I přesto se jedná o stavbu, která není reminiscencí předchozí stavby, ale reprezentuje architektonické výrazové prostředky své doby. Fasáda je komponována symetricky, ustupující parter dotváří trojice sloupů a v úrovni pomyslné korunní římsy ustupuje do pozadí v podobě podélné otevřené terasy. Projektová dokumentace pochází z června 1978, projektantem byl S. Kratochvíl. Stavební povolení z července 1978, investorem výstavby byl Městský národní výbor.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)