Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Vysočina » okres Třebíč » architektonická zajímavost » Radnice a spořitelna - Jaroměřice nad Rokytnou (budova)

Radnice a spořitelna - Jaroměřice nad Rokytnou (budova) [45094]

Kulturní památka (KP)

Avantgardní budova radnice a spořitelny inspirovaná funkcionalistickými zásadami představuje hodnotný doklad meziválečné architektury z r. 1931. Dvoupodlažní stavba situovaná v nárožní pozici jižní fronty náměstí se dochovala v mimořádně intaktním stavu.

Současné využití objektu zůstalo v souladu s jeho původním určením. Budovu tak využívá Město Jaroměřice nad Rokytnou a je v ní situován Městský úřad, v přízemí je umístěný bankomat České spořitelny, sídlí zde Městská knihovna a služebna Policie ČR. Budova je v dobrém stavebně-technickém stavu. Místy se vyskytují zejména pohledové lokální poruchy a poškození. Nedávno byly vyměněny původní výplně okenních otvorů za nové a ne zcela vhodné, zhotovené z dřevěných europrofilů s ditermálním zasklením. Oproti původnímu stavu došlo z důvodu změn ve využití některých místností k vložení nových výplňových příček. Vnitřní prostory byly nově vymalovány. V interiéru se dochovaly původní podlahové keramické i vlysové nášlapné vrstvy, původní stropní i stěnová svítidla, litinové radiátory, kovové zábradlí na schodištích, reprezentativní vybavení vstupní haly, štuková výzdoba stropů, kamenné mramorové obklady stěn a sloupů atd. Na části křídla dvorního průčelí omítky chybí zcela. Partie omítek nad teracovým soklem jsou poškozené vzlínající vlhkostí. Betonový povrch dvora je rozlámaný.

Dvoupodlažní budova má půdorysný tvar písmene „L“. Hlavní vstup je prolomen ve vyšším a kratším severovýchodním křídle směřujícím do náměstí. Po čtyřech kamenných předsazených schodech se vchází dvoukřídlými prosklenými dveřmi v kamenném ostění do vstupní haly. Vstup je z bočních stran doplněn prosklenými obdélnými tabulemi umístěnými i v nadsvětlíku. Takto opticky zvětšený vstup je zapuštěn ve hmotě asymetricky řešeného severního průčelí, ustupujícího v pravé části z uliční čáry. V první ose vlevo od vstupu je nad parapetní římsou prolomen velký obdélný okenní otvor, rozdělený do deseti menších tabulí. Mělké špalety oken jsou obloženy profilovanými keramickými kachlemi, které pokračují i v líci a vytváří tak šambrány. Druhé nadzemní podlaží, podepřené před vstupem v pravé části subtilním sloupem, předstupuje v mělkém arkýři. Ten je téměř v celé své ploše prolomený pěti obdélnými sdruženými okny, dělenými do 2x8 menších tabulek. Mělce předstupující okenní otvory jsou rámovány profilovanými keramickými šambránami. Žerdě pro vyvěšení vlajek jsou osazené po pravé straně arkýře v patře a na meziokenním sloupku při levé straně vchodu. Mezi nadpražím arkýře a korunní římsou je umístěn plastický kovový nápis RADNICE. Objekt je krytý soustavou valbových střech, krytých pálenou taškou bobrovkou. Směrem do náměstí jsou v uličních částech střešních rovin situovány tři a do ulice Dobrovského pět půlkruhových plechových vikýřů. Objekt ze železobetonového monolitického trámového skeletu je vybudován v podélně mírně svažitém terénu. Podélné dvoupodlažní křídlo je do ulice Dobrovského sedmiosé, do náměstí jednoosé. Suterén je prolomen sedmi okenními osami s obdélnými okny různého formátu. První podlaží je na soklu pod parapety oken horizontálně členěné teracovou pásovou bosáží, průběžnou podokenní římsou a římsou korunní. Vertikálně je průčelí členěné lezénami vytvořenými z dvojitého průběžného kachlového orámování okenních špalet přes obě podlaží. Obdélná pole mezi okny prvního a druhého podlaží mírně předstupují. Okna v přízemí jsou 3x2 sdružená, vertikálně 2x3 tabulková. Okna v patře jsou 3x4 tabulková a spočívají na přímých podokenních římsách. Stavba je podélně rozdělena na dvojtrakt, přičemž suterén původně vyplňovalo technické a hospodářské zázemí. Přízemí bylo původně vyhrazeno městské spořitelně s vestibulem, dvoranou, pokladnou, kanceláří ředitele, hlavní úřadovnou, ale také knihovně s čítárnou a prostorem pro četnickou stanici. V současné době se zde nacházejí prostory Městského úřadu, je zde umístěna Městská knihovna, služebna Policie ČR a všechna potřebná technická zázemí objektu. Schodištěm v krátkém východním křídle se vstupuje do radničního patra s centrální halou, z níž je přístup do kanceláře starosty a zasedací síně, místností obrácených do náměstí, dále do kanceláře tajemníka, úřadoven a archivu. Sklepní prostory jsou plochostropé se stropy monolitickými železobetonovými trámovými. Nachází se zde původní studna. Krov je dřevěný s kleštinovými hambálky a se stojatými stolicemi s pásky, výškově osazený podle různých úrovní stropů jednotlivých vnitřních traktů. Plné vazby jsou osazené na příčných průběžných vazných trámech, uložených těsně nad podlahou půdy. V pravé části vstupní haly se nachází kamenná pamětní deska, připomínající odsouzení tří rolníků z nedalekého Boňova, kteří byli v roce 1944 popraveni v době heydrichiády za poskytnutí pomoci českým parašutistům, shozeným na naše území z Velké Británie.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)